Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem obywatelką Polski.Do kogo trzeba wystąpić i jakie warunki trzeba spełnić żeby móc sprowadzić rodziców z Ukrainy? Rodzice ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia wymagają opieki. Jak długo trwa procedura?

Odpowiedź

Dzień dobry!

Niestety, Pani rodzice nie będą mogli skorzystać bezpośrednio z tzw. procedury łączenia rodzin, ponieważ zarówno Pani, jak i oni jesteście osobami pełnoletnimi.

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnej możliwości sprowadzenia Pani rodziców do Polski.

Pani rodzice mogą złożyć do urzędu wojewódzkiego Pani miejsca zamieszkania wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wskazując w uzasadnieniu, że na Ukrainie nie pozostał już nikt, kto mógłby się nimi zaopiekować, a w Polsce mają córkę. W postępowaniu rodzice powinni udowodnić, że będą mieli w Polsce stabilny i regularny dochód (np. umowa renty podpisana z Panią) oraz ubezpieczenie medyczne. Przy spełnieniu tych warunków wojewoda może (ale nie musi) udzielić Pani rodzicom zgody na pobyt czasowy (zezwolenie na zamieszkanie) ze względu na "inne okoliczności".


Data odpowiedzi:

2014-03-03 11:36:06

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii