Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

witam,jestem Rosjanką, moja mama od 15 lat ma pochodzenie polskie, jest osobą starszą, wymagającą opieki.Czy mogę starać się na tej podstawie o prawo stałego pobytu .W Polsce mieszkam od 2 lat, zawsze na pobyt czasowy.

Odpowiedź

Dzień dobry! Jeżeli Pani mamie zostało udzielone w Polsce (przed 15 laty) zezwolenie na osiedlenie się (pobyt stały) ze względu na jej polskie pochodzenie, oczywiście również Pani może się starać o pobyt stały w naszym kraju.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, osoba, która chciałaby uzyskać zgodę na pobyt stały w Polsce z uwagi na "polskie korzenie", powinna udowodnić, że przynajmniej 2 pradziadków lub 1 z dziadków było narodowości polskiej oraz że ona sama czuje się silnie związana z Polską.

W Pani przypadku - jeżeli dobrze rozumiem - mama przechodziła już taką procedurę. Jeśli tak właśnie było i mamie przyznano prawo stałego pobytu, Pani mogłaby powoływać się w postępowaniu już bezpośrednio na polskie pochodzenie Pani mamy.

Dodam tylko, że jeżeli posiada Pani "Kartę Polaka", już 1 maja 2014 r. będzie Pani mogła złożyć wniosek o pobyt stały również w oparciu o posiadanie takiego dokumentu.


Data odpowiedzi:

2014-03-03 11:37:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii