Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, mam jeszcze jedno pytanie: jak można zdefiniować Dokumentem potwierdzającym stabilne zarobki. Czy takim dokumentem może być wyciąg z banku na którym będą regularne wpływy z prywatnego konta. Imigrant nie ma żadnej umowy o pracę, zlecenie czy dzieło. Pozdrawiam

Odpowiedź

Sytuacja jest nietypowa i może być różnie interpretowana w różnych Urzędach Wojewódzkich.

Przepisy prawa mówią nie o stabilnych zarobkach (żeby to wykazać, niezbędna byłaby umowa o pracę plus wyciąg z konta), ale stabilnych dochodach. W niektórych przypadkach (np. studentów) honorowane są więc np. regularne darowizny dla studenta od rodziny. Zapewne w opisanej przez Pana sytuacji Urząd chciałby poznać więcej szczegółów dotyczących przelewów i może zadawać dodatkowe pytania.

Trzeba pamiętać, że podstawą odmowy zezwolenia na pobyt w Polsce jest m.in. nielegalne zatrudnienie. Gdyby Urząd ustalił, że wpływy pochodzą z nielegalnie wykonywanej pracy, mógłby odmówić cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt, a także powiadomić policję o podejrzeniu nielegalnego zatrudnienia, co mogłoby się wiązać z konsekwencjami karnymi dla cudzoziemca i pracodawcy.

Z tych powodów warto byłoby dołączyć do wniosku jakieś wyjaśnienie tej sytuacji - aby była dla Urzędu jasna.


Data odpowiedzi:

2014-02-07 18:14:51

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii