Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy mogę wyjechać z Polski bez decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt na czas określony? Jeżeli urząd nie wyda decyzji o czasie a mój legalny pobyt zakończy się przed wydaniem tej decyzji to co mam zrobić?Muszę wrócić do swojego kraju i tam czekać na decyzję czy mogę wyjechać na kilka dni do kraju spoza Strefy Schengen a następnie wrócić aby móc przebywać w Polsce kolejne 3 miesiące? Dodam,że nie jestem w związku małżeńskim z obywatelem Polski.Czy w związku z tym gdy skończy mi się legalny pobyt a decyzji z urzędu jeszcze nie będzie to mój pobyt będzie uznany za nielegalny???

Odpowiedź

Na pewno musi Pan wyjechać z Polski, gdy Pana pobyt jest jeszcze legalny. Pobyt w Polsce nielegalnie powoduje poważne sankcje, m.in. zakaz powrotu przez co najmniej rok. Urząd w takiej sytuacji jest też zobowiązany odmówić Panu zezwolenia na pobyt.

W Pana sytuacji ważne jest, skąd Pan pochodzi (jakie ma obywatelstwo), w związku z tym gdzie może Pan wjechać bez wizy, a także jakie możliwości pobytu w Polsce Pan posiada.

Jeśli ma Pan prawo wjazdu do Polski na podstawie ruchu bezwizowego - musi Pan faktycznie wyjechać z Polski i czekać na decyzję w swoim kraju, lub w kraju, w którym ma Pan prawo pobytu. Przed wyjazdem musi Pan ustanowić pełnomocnika ds. doręczeń - z którym Urząd będzie kontaktował się w Pana sprawie (przesyłał tej osobie korespondencję).

Wyjazd na kilka dni i powrót jest możliwy tylko w przypadku niektórych narodowości - taką możliwość mają Amerykanie i Japończycy. Obywatele innych państw, których obowiązuje ruch bezwizowy, z reguły mogą wjechać do Polski bez wizy na trzy miesiące, ale w okresie pół roku. Oznacza to, że po trzech miesiącach w Polsce muszą spędzić kolejne trzy miesiące poza strefą Schengen.

Jeśli natomiast przebywa Pan w Polsce na podstawie wizy - ważne jest, kiedy złożył Pan wniosek o zezwolenie na pobyt. Jeśli złożył Pan wniosek nie później niż 45 dni przed upływem ważności wizy - tuż przed upływem terminu jej ważności w Urzędzie otrzyma Pan stempel, który zalegalizuje Pana pobyt w Polsce do zakończenia procedury o wydanie zezwolenia na dalszy pobyt.

Jeśli wniosek złożył Pan później niż 45 dni przed upływem ważności wizy - takiego stempla Pan nie dostanie. Rzeczywiście musi Pan wtedy wyjechać i czekać na decyzję za granicą (ustanawiając pełnomocnika przed wyjazdem).

Tak jak Pan napisał, bez wspomnianego stempla Pana pobyt w Polsce po wygaśnięciu wizy (albo upływie czasu dozwolonego w ramach pobytu bezwizowego) będzie nielegalny. Nielegalny pobyt uniemożliwi z kolei legalizację pobytu.


Data odpowiedzi:

2014-02-07 18:26:03

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii