Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem obywatelką RP Polskiej, przyjechał z Ukrainy do mnie 19 letni syn, chcemy robić mu czasowy pobyt, ale nie wiemy jak uzasadnić? Czy może być powodem starania się o pobyt czasowy to,że chce dołączyć do rodziny: mamy, brata. Syn zamierza w Polsce zamieszkać na stałe, uczyć się i pracować.

Odpowiedź

Pani syn jest już osobą pełnoletnią, stąd nie będzie niestety mógł skorzystać wprost z tzw. procedury łączenia rodzin - specjalne zezwolenie na zamieszkanie w Polsce.

Jeżeli jednak złoży on wniosek o zezwolenie na zamieszkanie (pobyt czasowy), w którym wskaże jako powód takich starań chęć pozostawania razem z Państwem w Polsce, wojewoda może udzielić mu zgody na pobyt ze względu na "inne okoliczności". Musi Pani jednak pamiętać, że syn powinien wówczas wykazać, że będzie posiadał stabilne i regularne źródło dochodu (np. umowa renty podpisana z Panią) oraz ubezpieczenie medyczne.

Szanse syna na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy zdecydowanie zwiększyłyby się natomiast, jeżeli "znalazłby" on niezależną od Pani pobytu podstawę do pozostania w Polsce (szkoła, uczelnia, praca).


Data odpowiedzi:

2014-02-27 21:55:18

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii