Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie, mój maż Egipcjanin nie otrzymał wizy, uzasadnienie, obawa,ze nie wróci do Egiptu, może ktoś mi pomóc co robić dalej?

Odpowiedź

Warto, aby Państwo pamiętali, że od decyzji o odmowie wydania wizy Pani mężowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - konsul musi wówczas ponownie ocenić czy nie należy przychylić się do wniosku Cudzoziemca, ale decyzja, którą wyda, znów może być niestety negatywna.

W związku z tym, myślę, że powinni Państwo podjąć starania o uzyskanie dla męża zezwolenia na zamieszkanie (zgoda na pobyt czasowy) w Polsce.

Wniosek (w załączniku) składa się wówczas do urzędu wojewódzkiego, ale za pośrednictwem konsula. Tym samym, całe postępowanie toczy się tu, w Polsce, konsul zaś jedynie przekazuje wniosek wojewodzie, opiniuje go (ta opinia nie wiąże wojewody) i przesłuchuje Cudzoziemca.

Gdyby skorzystali Państwo z tej możliwości, od ewentualnej decyzji negatywnej mąż mógłby złożyć odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a w przypadku wydania i przez ten urząd decyzji odmownej - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Co najważniejsze - wybierając tę drogę, "uniezależniliby się" Państwo od (być może) nieprzychylnego mężowi konsula.

Warto pospieszyć się z podjęciem kroków w tej sprawie - 1 maja zmienia się ustawa o cudzoziemców i złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce za pośrednictwem konsulatu już nie będzie możliwe.

Pobierz pliki

Pobyt czasowy - wniosek.pdf (1.27 MB)

Data odpowiedzi:

2014-03-03 11:39:15

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii