Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Osoba z Ukrainy uzyskała od Wojewody zezwolenie na pracę w Polsce na rok. Wiem, ze teraz powinna wrócić na Ukrainę aby otrzymać wizę na podstawie zezwolenia. Czy może jednak starać się o taką wizę w Polsce ??? jak tak to gdzie powinna się udać, z jakimi dokumentami itd.\r\nDziękuje za pomoc\r\n

Odpowiedź

Sytuacja nie jest jasna - nie wiemy, na jakiej podstawie obecnie opisana osoba przebywa w Polsce. Nie jest pewne, czy musi wrócić na Ukrainę. Być może posiada prawo pobytu w Polsce i nie musi wyjeżdżać.

Jeśli opisana Pani przebywa w Polsce legalnie i dokument, który ją uprawnia do pobytu jest ważny jeszcze przez co najmniej 45 dni, wówczas może od razu teraz wnioskować o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce, w celu podjęcia pracy, na które uzyskała zezwolenie.

Ta możliwość istnieje tylko do 45 dnia przed upływem ważności posiadanej przez nią wizy albo karty pobytu. Jeśli termin już minął, rzeczywiście cudzoziemka powinna opuścić Polskę, wnioskować za granicą o wizę i na podstawie tej wizy wrócić do Polski.

Opisana osoba powinna koniecznie wyjechać z Polski wtedy, gdy jej pobyt jest jeszcze legalny! W przypadku, gdy cudzoziemiec opuszcza Polskę już bez prawa pobytu (np. gdy wygaśnie wiza), jej/jego dane wpisywane są do wykazu cudzoziemców niepożądanych w Polsce. Taka osoba ma wówczas zakaz powrotu do Polski przez określony czas - z reguły rok. Wtedy uzyskanie wizy i powrót do Polski do pracy nie byłby możliwy.

Procedura wnioskowania o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i lista potrzebnych dokumentów są dostępne np. na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - link podaję poniżej.

Zobacz także

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - procedura i dokumenty

Data odpowiedzi:

2014-01-29 22:19:37

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii