Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry, moja kolezanka z Ukrainy ma wizę do konca maja 2014 roku, pracuje na umowe o pracę, teraz dowiedziała się, że przkroczyła okres pobytu w Polsce (180 dni) - myslała, że może przebywać w Polsce do końca wizy, w Urzędzie powidziano, że musi natychmiast opuścić Polskę, ale obawia się, że dostanie karę na granicy w postaci zakazu wjazdu na jakiś okres, proszę jakieś informacje na ten temat. Czy ma uzasadnione obawy i na jaki okres może mieć zakaz wjazdu do Polski

Odpowiedź

Koleżanka ma rzeczywiście uzasadnione obawy. Każda wiza wskazuje dwa terminy - do kiedy można z niej skorzystać (okres ważności), ale też czas, na jaki cudzoziemiec ma prawo pobytu w Polsce w ramach tego okresu ważności.

Na przykład, wiza może być wydana na trzy miesiące i być ważna rok - to znaczy, że cudzoziemiec ma prawo do trzymiesięcznego pobytu w Polsce w ciągu roku od uzyskania wizy.

Domyślam się, że tak jest właśnie w opisanym przez Panią przypadku.

Niestety niezrozumienie przepisów nie zwalnia cudzoziemca z konsekwencji ich naruszenia. Jeśli koleżanka przebywa już w Polsce dłużej, niż może na podstawie wizy, powinna natychmiast wyjechać. Mimo to w momencie przekraczania granicy najprawdopodobniej otrzyma decyzję o wydaleniu z Polski, gdyż jest tu teraz nielegalnie, a także jej dane osobowe zostaną wpisane do wykazu cudzoziemców niepożądanych w Polsce. Wówczas nie będzie mogła wrócić do Polski przez, z reguły, rok.

Warto z wizą zgłosić się do prawnika z organizacji pozarządowej - aby obejrzał dokument i stwierdził, czy powyższa sytuacja faktycznie ma miejsce. Jeśli tak - Pani koleżanka przez czas, gdy jej dane są wpisane do wykazu, nie będzie mogła też uzyskać polskiej wizy (a prawdopodobnie także żadnej innej wizy do państw ze strefy Schengen). O wizę będzie mogła wnioskować i ją uzyskać dopiero, gdy wpis wygaśnie.


Data odpowiedzi:

2014-01-23 18:00:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii