Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry. Razem z mężem studiujemy w Polsce (zaoczna forma studiów). Chcieliby zrobić Kartę Pobytę, aby potem pracować i mieć zezwolenie na pracę. Czy mamy takie prawo (otrzymanie Kartę i legalna praca) ?

Odpowiedź

Studiując w Polsce zaocznie mogą Państwo wnioskować o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Studia zaoczne mogą być podstawą do uzyskania karty pobytu - ale decyduje o tym Urząd. Może on też odmówić karty.

Na podjęcie pracy musieliby Państwo jednak uzyskać zezwolenie na pracę. Polskie prawo przewiduje ułatwienia dla studentów podejmujących zatrudnienie - ale dotyczy to tylko studentów studiów dziennych.

Obecnie o zezwolenie na pracę cudzoziemca wnioskuje pracodawca - pierwszym krokiem z Państwa strony byłoby więc znalezienie pracodawcy, który miałby dla Państwa ofertę pracy.

Sytuacja zmieni się w maju - wtedy o zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt będą wnioskowali cudzoziemcy, w ramach jednej procedury.

Nie pisze Pani o Państwa obywatelstwie - niektóre narodowości mają ułatwienia w dostępie do polskiego rynku pracy - np. obywatele Ukrainy, Mołdowy, Białorusi, Armenii mogą podejmować pracę na sześć miesięcy bez takiego zezwolenia, tylko na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze ich zatrudnienia, co jest dużo prostsze.

To bardzo ważne, że obecnie wniosek w sprawie legalizacji pobytu można złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem ważności obecnej karty czy wizy. Sytuacja zmieni się w maju - wtedy będzie można złożyć wniosek o dalszy pobyt nawet w ostatnim dniu ważności wizy.


Data odpowiedzi:

2014-01-23 20:21:46

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii