Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

28.12.2013 zawarłam związek małżeński z cudzoziemcem pochodzenie tureckiego. Od 19.11. 2013 do 18.02.2014r ma zameldowanie w moim mieszkaniu. 31.12.2013 złożył wniosek na zamieszkanie na czas oznaczony. 14 stycznia mąż otrzymał pisma: 1. wezwanie do złożenie wyjaśnień w urzędzie ja również 2. Informacje, że w związku z pobytem na terytorium Polski w ruchu bezwizowym, wniosek został złożony z uchybieniem terminu, dlatego postępowanie nie zostanie zakończone przed upływem legalnego pobytu męża. Pobyt legalny kończy się 24. stycznia 2014r 3. Postanowienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszczanie na czas oznaczony i wydanie karty pobytu. Pytanie? Czy mąż musi opuścić Polskę przed 24 stycznia.? Czy może przebywać nielegalnie w Polsce do zakończenia postępowania i jakie mogą być tego skutki? Czy można przyspieszyć termin rozpatrzenie wniosku? Nie chcę aby mąż wyjeżdżał ale nie wiemy co mamy robić.

Odpowiedź

Mąż może poczekać w Polsce do zakończenia postępowania - nie poniesie z tego powodu karnych konsekwencji. Warto, by w tym czasie nosił przy sobie zawsze kopię Państwa aktu ślubu.

W tym czasie mąż nie może być zameldowany, ubezpieczony, nie ma prawa do pracy ani do przekraczania granic. Z drugiej strony - jego pobyt jest akceptowany przez polskie prawo. Nie może być zatrzymany i deportowany, nie może też być wpisany na listę cudzoziemców niepożądanych w Polsce z powodu nielegalnego pobytu.

Mąż może wnioskować o rozpatrzenie wniosku w terminie legalnego pobytu - ale nie ma gwarancji, że sprawa zakończy się w tym terminie. Warto taki wniosek złożyć.

Wszystkie informacje i pisma, które Państwo otrzymali, mają standardowy charakter. W przypadku legalizacji pobytu małżonka polskiego obywatela zawsze przesłuchiwane są w ramach procedury oboje małżonkowie.


Data odpowiedzi:

2014-01-16 16:34:40

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii