Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry, Sprawa wygląda tak: znajomy miał pobyt czasowy, ale nie zdążył opuścić kraju przed końcem czasu jego ważności (spóźnił się na pociąg). Co powinien w tej sytuacji zrobić? Sprawa jest bardzo świeża. Dziękuję za uwagę.

Odpowiedź

Dzień dobry!

Niestety, pozostanie w Polsce po upływie okresu ważności zezwolenia na pobyt (karty pobytu) będzie podstawą do wydania Pana znajomemu decyzji o wydaleniu z naszego kraju / decyzji o zobowiązaniu go do opuszczenia Polski.

W chwili obecnej - ze względu na swój nieudokumentowany pobyt - znajomy nie może skutecznie ubiegać się o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy. Wojewoda mógłby wydać mu kartę pobytu czasowego jedynie wówczas, gdyby obecności Pana znajomego w Polsce wymagała jego "szczególna sytuacja osobista". Mogłyby tu wchodzić w grę ważne egzaminy, pobyt w szpitalu itp. Taki wniosek należałoby bardzo dokładnie uzasadnić.

Jeżeli takie okoliczności nie istnieją, Pana znajomy powinien jak najszybciej dobrowolnie wyjechać z Polski. Na granicy zostałaby mu najprawdopodobniej wydana decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia naszego kraju (wiąże się z nią zakaz ponownego wjazdu), niemniej po jej wykonaniu (wyjazd z Polski) Pana znajomy mógłby starać się o cofnięcie tego zakazu.

Pozostanie Pana znajomego w Polsce grozi mu - np. w przypadku zatrzymania do rutynowej kontroli dokumentów - ujawnieniem jego nielegalnego pobytu, umieszczeniem w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i następnie przymusową deportacją.


Data odpowiedzi:

2014-02-25 21:42:50

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii