Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Wniosek o przedłużenie karty pobytu na czas określony składa się w terminie 45 dni przed upływem ważności poprzedniej karty. Mam problem, ponieważ nie mam możliwości złożenia wniosku 45 dni przed zakończeniem karty pobytu. Słyszałem o możliwości wypełnienia wniosku który pozwoli przedłóżyć mi termin złożenia wniosku o przedłużenie karty pobytu, potrzebuje około dwóch tygodni. Czy jest taka możliwość ?? Pozdrawiam.

Odpowiedź

Konsultowałam się w tej sprawie z Urzędem Wojewódzkim - nikomu z nas nie jest wiadomo o takiej procedurze.

Wniosek trzeba złożyć 45 dni przed upływem ważności obecnej karty, jeśli cudzoziemiec chce uniknąć konieczności wyjazdu z Polski.

Istnieje możliwość złożenia wniosku później i złożenia jednocześnie wniosku o jak najszybsze rozpatrzenie sprawy - tj. rozpatrzenie jej w czasie Pana obecnego legalnego pobytu w Polsce. Takie rozwiązanie nie daje jednak Panu żadnej gwarancji, że tak się stanie. Może więc dzień przed końcem obecnej karty okazać się, że nowa procedura się nie zakończy i będzie Pan zmuszony do wyjazdu z Polski i oczekiwania na decyzję za granicą.

Procedura w żadnym razie nie może być krótsza niż 30 dni (realnie - trzydzieści kilka, biorąc pod uwagę formalności konieczne do podjęcia przez sam Urząd) - tyle bowiem Urząd Wojewódzki zobowiązany jest czekać na opinie w sprawie wnioskodawcy od policji, straży granicznej czy innych organów.


Data odpowiedzi:

2014-01-14 20:49:22

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii