Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! moja żona jest Kazachstanką polskiego pochodzenia. jej brat posiada kartę polaka. chce kupić mieszkanie, założyć swoją firmę i zamieszkać w Polsce wraz z żoną (kazachstanką) i dzieckiem. jego żona nie ma pochodzenia polskiego. są małżeństwem już 9 lat. co powinni załatwić i w jakiej kolejności żeby legalnie sprowadzić się do polski?

Odpowiedź

Proponuję, aby poczekali Państwo z tymi planami do maja. Polska karta pobytu będzie wtedy dawała dużo szersze uprawnienia - także duże ułatwienia w kwestii legalizacji pobytu oraz uzyskania wizy.

Przygotowywane są obecnie materiały informacyjne na temat nowej ustawy o cudzoziemcach, która wprowadzi te zmiany. Spodziewam się, że będą dostępne na naszej stronie w marcu.

Rodzina żony potrzebuje wizy, aby przyjechać do Polski. Pomocne do uzyskania wizy jest uzyskanie zaproszenia z Polski. Takie zaproszenie mogą wystawić Państwo.

Proponuję, aby czas przed majem wykorzystali Państwo właśnie na zorientowanie się w wymogach wizowych, na sporządzenie zaproszenia dla rodziny żony, zorientowanie się w sprawach dotyczących zakładania firmy. Oczekiwanie na rejestrację zaproszenia dla cudzoziemca (które ma postać formularza, które rejestruje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na Państwa miejsce zamieszkania) trwa jeden miesiąc. Następnie zaproszenie służy bratu z rodziną do uzyskania polskiej wizy w Kazachstanie. Ta procedura też może zająć kilka tygodni.

Warto pamiętać, że dziecko traktowane jest jako oddzielna osoba przy wszystkich formalnościach - a więc także potrzebuje zaproszenia, wizy oraz dokumentów podróży.

Polska ustawa o cudzoziemcach przewiduje, że wiza dla cudzoziemca nie może być wydana na dłużej niż rok - dlatego będzie ona służyła właściwie do dostania się do Polski. Następnie rodzina żony będzie już w Polsce zabiegać o prawo pobytu. Od maja brat będzie miał znaczne ułatwienia w uzyskaniu prawa stałego pobytu.


Data odpowiedzi:

2014-01-16 18:43:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii