Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Mój znajomy jest Argentyńczykiem, chce zamieszkać w Polsce. Gdzie powinien się zgłosić, aby ubiegać się o kartę pobytu w naszym kraju? Jak długo się czeka na taką kartę? proszę o pilną odpowiedz.

Odpowiedź

Karty pobytu wydają Urzędy Wojewódzkie, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 r., sama wola zamieszkania w Polsce nie umożliwia otrzymania karty pobytu w Polsce. Takie karty wydawane są wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, gdy cudzoziemiec wskaże powód, dla którego jego dłuższy pobyt w Polsce (dłuższy niż 3 miesiące, mówią przepisy) jest uzasadniony.

Podstawą do otrzymania karty pobytu mogą być na przykład studia w Polsce, podjęcie pracy, małżeństwo z obywatelem RP - w każdym przypadku cudzoziemiec musi złożyć w Urzędzie Wojewódzkim szereg dokumentów, związanych z jego sytuacją (np. potwierdzające przyjęcie na studia i posiadanie środków na utrzymanie na czas studiów, akt ślubu czy dokumenty potwierdzające, że otrzyma w Polsce pracę).

Proponuję lekturę stron internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewózkiego: www.mazowieckie.pl. Tam w zakładce PORADNIK KLIENTA znajdą Państwo informacje o załącznikach potrzebnych przy składaniu wniosku o kartę pobytu czasowego (taką cudzoziemiec może otrzymać w pierwszej kolejności), na temat terminów i trybu załatwiania sprawy.


Data odpowiedzi:

2009-09-30 21:43:03

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii