Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

26 lutego 2014 r. kończy mi się prawo pobytu w Polsce (skorzystałem z abolicji). Chciałbym przedłużyć pobyt ale nie wiem jak załatwić sprawę z pracą. Obecnie pracuję na podstawie umowy na czas określony (do końca prawa pobytu), a teraz wymagają bym do wniosku o przedłużenie pobytu dołączył m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu na nowych warunkach dla cudzoziemców. Aby takie uzyskać pracodowca musi zarejestrować w urzędzie pracy wniosek o zatrudnieniu cudzoziemca i czekać czy aby w pierwszej kolejności nie zgłosi się Polak, by dopiero potem uzyskać zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. To około 1 miesiąca czekania, a wniosek o przedłużenie pobytu mogę złożyć najpóźniej do 10 stycznia. Co mam robić? czy mogę skorzystać z przywilejów o zatrudnianiu m.in. Ukraińców?

Odpowiedź

Według informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, do złożenia wniosku nie potrzebuje Pan kolejnej umowy - wystarczy umowa wstępna albo pisemne oświadczenie od pracodawcy, w którym deklaruje on zamiar przedłużenia umowy z Panem (oświadczenie powinno zawierać nazwę stanowiska i określać wynagrodzenia).

W takiej sytuacji może Pan wniosek o zezwolenie na pobyt złożyć w terminie, a umowę o pracę (kolejną) dostarczyć już w trakcie trwania procedury.

Nie mam pewności, czy pracodawca ma możliwość sporządzenia oświadczenia o zatrudnieniu Pana - takie oświadczenie jest możliwe tylko na 6 miesięcy w ciągu roku. Legalizacja pobytu na tej podstawie też byłaby dla Pana mniej korzystna - bo krótkotrwała, tylko na sześć miesięcy. W tej sprawie pracodawca może też skonsultować się Departamentem zezwoleń na pracę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem telefonu (22) 695 69 17/18.


Data odpowiedzi:

2014-01-13 18:17:38

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii