Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jak to jest w przypadku obcokrajowca posiadającego już Kartę Stałego Pobytu, który ma zamiar wyjechać z Polski i ten czas może się przedłużyć? Czy jest jakiś limit czasowy, w którym trzeba się zmieścić? Co jeżeli pobyt przedłuży się do ponad 6 miesięcy? Czy taka karta może być anulowana?

Odpowiedź

Jednym z powodów cofnięcia karty stałego pobytu jest opuszczenie Polski na stałe. Jeżeli urząd zdecydowałby się na cofnięcie karty z tego powodu musiałby wykazać, że nieobecność cudzoziemca w Polsce można uznać za "stałą" np. że przeniósł on swoje centrum życiowe z Polskie na stałe itp. Ocena konkretnej sytuacji może być oczywiście dyskusyjna i w razie, gdyby cudzoziemiec się z nią nie zgadzał, zawsze ma możliwość złożenia odwołania od decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się.

Niemniej jednak na pewno za wystarczający powód do cofnięcia zezwolenia nie zostanie uznana 6-miesięczna czy nieco dłuższa nieobecność. Przedłużenie ważności karty stałego pobytu następuje co 10 lat, tak więc kilkumiesięczna, a nawet dłuższa nieobecność może nawet nie zostać zauważona.

Na marginesie możemy dopowiedzieć, że w cofnięcie decyzji o przyznaniu statusu rezydenta długoterminowego WE następuje po 6 latach nieobecności w Polsce lub po 12 miesiącach nieobecności w UE.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku ubiegania się o polskie obywatelstwo dłuższe wyjazdy mogą stanowić przeszkodę w jego uzyskaniu. Ustawa o obywatelstwie stanowi, że w wymaganym okresie pobyt osoby ubiegającej się o obywatelstwo musi być nieprzerwany, co oznacza, że jednorazowy wyjazd z Polski nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a w sumie nie można opuścić kraju na dłużej niż 10 miesięcy.


Data odpowiedzi:

2014-01-07 21:28:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii