Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Szanowni Państwo, Jestem pełnomocnikiem cudzoziemca, obywatela Ukrainy; 24.12 odebrałem decyzję o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Z uwagi na to że decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega ona wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania (130 par. 4 kpa), tyle że w urzedzie gminy nie można się zameldować bo oczekują aby decyzja była ostateczna. Kto jest stroną w tym postępowaniu, czy Straż Graniczna i Policja też ?

Odpowiedź

Straż Graniczna i Policja wypowiada się na temat cudzoziemca jeszcze w trakcie procedury. Wtedy obie instytucje mogą złożyć zastrzeżenia wobec cudzoziemca - nie spotkałam się z przypadkiem, aby któraś z tych instytucji odwoływała się od decyzji Urzędu. Stronami w postępowaniu są Urząd i cudzoziemiec.

Biorąc pod uwagę, że dokumentem wystarczającym do meldunku jest też karta pobytu - lepiej (krócej) jest poczekać na tę kartę. Rozumiem, że od 24 grudnia cudzoziemiec już ją nawet powinien otrzymać.


Data odpowiedzi:

2014-01-15 19:39:05

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii