Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, czy obywatel Ukrainy, który rozpoczyna studia drugiego stopnia w systemie zaocznym, ma szanse na otrzymanie karty czasowego pobytu?

Odpowiedź

Aby otrzymać kartę pobytu należy spełnić określone wymagania, dotyczące przede wszystkim środków utrzymania w Polsce. Studiując w Polsce, także zaocznie, może Pani ubiegać się o kartę pobytu, pod warunkiem spełnienia tych wymagań.

Informację na temat wymagań związanych z uzyskaniem karty pobytu publikuje Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (link poniżej). Informacje te są ważne na terenie całego kraju.

W zakładce DLA CUDZOZIEMCÓW po prawej stronie strony publikujemy też informator dla studentów-cudzoziemców wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Obszernie omawia on możliwości legalizacji pobytu studentów z zagranicy w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Zobacz także

MUW- karta pobytu czasowego

Data odpowiedzi:

2009-09-24 14:19:34

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii