Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie. W sierpniu 2013 roku mój obecny już mąż został zatrzymany przez Straż Graniczną w Poznaniu z powodu braku wizy. Otrzymał decyzję o wydaleniu z kraju, lecz w tym czasie zawarliśmy związek małżeński (22.10.2013). 90 dni jego kary minęło 09.11.2013 lecz Sąd postanowił przedłużyć pobyt w Strzeżonym Ośrodku o kolejne 90 dni. Czy jest możliwość aby została wydana inna decyzja? Jesteśmy małżeństwem więc deportować go nie mogą. Jak mogę napisać taki wniosek do sądu aby został zwolniony? Proszę o pomoc a.henc@interia.pl

Odpowiedź

Cudzoziemiec, który jest mężem Polki, co do zasady nie może zostać z Polski wydalony. Dlatego też mąż powinien jak najszybciej złożyć wniosek o zwolnienie go ze strzeżonego ośrodka, powołując się na fakt małżeństwa z Panią i związaną z tym niemożność wydalenia. Podstawą prawną tego wniosku powinien być art. 107 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach w zw. z art. 89 ust.1 pkt 2 tej ustawy.

Warto, aby mąż lub Pani skontaktowała się z jedną z organizacji pozarządowych, świadczących bezpłatna pomoc prawną dla cudzoziemców, która może przygotować dla męża taki wniosek w sposób profesjonalny. Oczywiście wniosek musi być podpisany przez męża lub jego pełnomocnika. Prawnicy tych organizacji nieraz kontaktują się także z funkcjonariuszami w ośrodkach strzeżonych czy aresztach w celu wydalenia i zwracają uwagę na nieprawidłowość takiej sytuacji. Dane organizacji znajdzie Pani na naszej stronie w zakładce "Kontakty".

Trzeba jednak wiedzieć, że od zasady niewydalenia cudzoziemców - małżonków polskich obywateli są 2 wyjątki, gdy:

 • dalszy pobyt cudzoziemca stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia czyli jest to tzw. małżeństwo dla pozoru.
 • Jeżeli żadna z tych sytuacji nie występuje w przypadku męża, powinien on zostać niezwłocznie zwolniony.


  Data odpowiedzi:

  2013-11-12 21:38:36

  Komentarze

  Twój komentarz
  E-mail Hasło do usunięcia

  Powrót do listy pytań w tej kategorii

  UWAGA!
  Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

  Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
  Opinie internautów o infolini Oceń nas

  Infolinię Migracyjną wspierają:

  Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

  Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

  Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Opinie internautów o Infolinii