Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, Mój znajomy ze względu na głupoty które naopowiadał na wywiadzie w urzędzie ds. cudzoziemców w sprawie udzielenia pozwolenia na pobyt czasowy otrzymał negatywna decyzję. Odwołał się od niej ale decyzji nie zmieniono. Co ma teraz zrobić?? Ma pozwolenie na pracę, czy można wniosek złożyć jeszcze raz??

Odpowiedź

W takiej sytuacji najważniejsze jest dopilnowanie, aby znajomy nie przebywał w Polsce nielegalnie. Fakt nielegalnego pobytu wiąże się z obowiązkiem odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie, a także z koniecznością wpisania danych cudzoziemca do wykazu osób niepożądanych w Polsce (to z kolei oznacza zakaz wjazdu do Polski przez określony czas.)

Jeśli znajomy otrzymał decyzję odmowną w sprawie o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i nie ma innej podstawy do legalnego pobytu w Polsce niż dotychczasowa procedura o zezwolenie, powinien niezwłocznie opuścić terytorium Polski.

Posiadanie zezwolenia na pracę nie jest w tym momencie najważniejsze, ponieważ nie jest wystarczające do uznania jego pobytu za legalny. Z pozwolenia na pracę może skorzystać jedynie ten cudzoziemiec, który ma w Polsce jakąś podstawę pobytową np. kartę pobytu czy wizę.

Jeżeli znajomy takiej podstawy pobytowej nie ma - powinien wyjechać i w polskiej ambasadzie ubiegać się o polską wizę, na podstawie której wróci do Polski. Podstawą wydania wizy może być właśnie pozwolenie na pracę.

Trzeba pamiętać, że akurat o wizę w celu wykonywania pracy można się ubiegać jedynie w państwie stałego zamieszkania cudzoziemca, a nie w dowolnej polskiej placówce dyplomatycznej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy cudzoziemiec ma prawo pobytu w innym państwie UE, w Norwegii, Szwajcarii, Islandii lub Lichtensteinie - wówczas o wizę w celu wykonywania pracy może się ubiegać także u polskiego konsula w tych krajach.

O pozostałe wizy, nie w celu wykonywania pracy, można ubiegać się w polskim konsulacie w dowolnym kraju.


Data odpowiedzi:

2013-11-06 12:11:59

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii