Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam W przyszłym roku wychodzę za mąż za Tunezyjczyka. Ślub odbędzie się w tunezyjskim urzędzie. Moje pytanie dotyczy kolejnego postępowania. Kroków jakie musimy podjąć aby zalegalizować ten ślub w Polsce (czy polski USC może odmówić legalizacji) oraz jak zdobyć wizę dla męża aby mógł przyjechać i legalnie zamieszkać w Polsce.Czy małżeństwo gwarantuje, że mąż taką wizę otrzyma bez problemów. Muszę dodać, że nie spełniam warunków mieszkaniowych aby móc wystawić mężowi zaproszenie (mieszkanie wynajmuję).Czy jest to niezbędny warunek żeby mąż mógł starać sie o kartę pobytu i wizę do Polski? Jaki okres mąż musi mieszać w Polsce aby otrzymać pobyt stały i czy ten stały pobyt upoważnia go do podróżowania i podjęcia pracy na tych samych zasadach co obywatela UE. Chodzi o to, że w przyszłości planujemy wyjazd i życie w Anglii lub Szkocji. Jak to wygląda prawnie. Czy wymagane są dla męża jakieś dodatkowe dokumenty. Czy możliwe jest podjęcie przez niego pracy poza granicami Polski przed otrzymaniem stałego pobytu. Do czego tak naprawdę upoważnia męża karta stałego pobytu. Bardzo proszę o pomoc w rozwikłaniu tych spraw. Chciałabym jeszcze tylko uzupełnić pewne kwestie. Mianowicie chodzi o wizę wjazdową do Polski dla małżonka po zawarciu małżeństwa. Rozumiem, że jeśli w konsulacie padną podejrzenia, że małżeństwo zawarto fikcyjnie mogą odmówić wydania wizy. Co w takim wypadku możemy zrobić i czy istnieje jakiś limit odwołań tzn. jeśli przykładowo odmówiono by 3 krotnie wydania wizy czy można się starać o nią ponownie. Jeszcze chciałabym uzupełnić pytanie o kartę pobytu. Rozumiem, że jeśli zdecydujemy się na wyjazd do krajów Unii to karta wjazdowa w danym kraju powinna być wydana na ten sam okres co karta pobytu wydana w Polsce. Co jeśli będziemy przebywać za granicami Polski dłuższy czas. Jak starać się o kolejną kartę pobytu i w jakiej kolejności. Czy najpierw w Polsce a później na podstawie tej karty w innym kraju. Jakie warunki muszą być spełnione aby mąż taką kartę otrzymał w kraju i czy meldunek na czas określony w Polsce wystarczy aby karta ta nie została anulowana pomimo przebywania w tym czasie za granicami Polski. Jaki czas musi upłynąć i jakie warunki musi mąż spełnić aby stać się członkiem Unii na podobnych zasadach jak ja. Poruszać się bez wiz i nabyć prawa do pracy na terenie państw Unii bez pozwoleń o pracę. Będę bardzo wdzięczna za wyjaśnienie tych dodatkowych kwestii

Odpowiedź

Mogą Państwo zarejestrować swój ślub w Polsce po przyjeździe do Polski, albo nawet za pośrednictwem polskiego konsulatu, przed przyjazdem.

USC może odmówić rejestracji, gdy akt ślubu nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, albo gdy Urząd ma wątpliwości co do jego autentyczności. Warto więc w Pani lokalnym USC zapytać, jakie dokładnie dane są potrzebne do rejestracji.

Podkreślam, że chodzi o rejestrację ślubu w polskich księgach stanu cywilnego (procedura nazywa się "umiejscowienie"), a nie legalizację małżeństwa, bo Państwa małżeństwo od dnia ślubu będzie legalne.

Co do zasady ślub powinien być przesłanką do uzyskania polskiej wizy. W praktyce bywa różnie. Warto więc najpierw, jeszcze przed ślubem, skontaktować się z Ambasadą Polski w Tunezji, aby dowiedzieć się o wymagania wizowe dla męża. Na pewno potrzebne będzie dołączenie do wniosku o wizę aktu ślubu (z przysięgłym tłumaczeniem na język polski) oraz kopii Pani dokumentu tożsamości.

Bardzo często oprócz aktu ślubu Ambasady wymagają dodatkowo zaproszenia wystawionego mężowi przez żonę. Takie zaproszenie wystawia się w Polsce, rejestrując je w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zapraszającej osoby. Warto wiedzieć, że wiele urzędów zadowoli, jeśli zarezerwuje Pani mężowi pokój w hotelu, gdzie mógłby być czasowo zameldowany. Warto o to zapytać.

Cudzoziemiec - małżonek polskiej obywatelki może wnioskować o stały pobyt po trzech latach małżeństwa, gdy dwa lata małżonkowie mieszkają w Polsce. Tuż po ślubie mąż mógłby wnioskować o pobyt czasowy - zwykle zezwolenia wydawane są na rok, a następnie przedłużane.

Taka karta, wydana ze względu na małżeństwo z Polką (zarówno na pobyt czasowy jak stały), daje cudzoziemcowi prawo do pobytu w Polsce oraz prawo do pracy bez potrzeby uzyskania zezwolenia. Cudzoziemiec może też założyć w Polsce własną firmę. Karta czasowego pobytu nie daje prawa do pomocy społecznej.

Polska karta pobytu daje też cudzoziemcowi możliwość wjazdu bez wizy do krajów, które należą do strefy Schengen, w celach turystycznych, na okres do trzech miesięcy. Na wjazd do Anglii lub Szkocji Pani mąż potrzebowałby wizy.

Podjęcie zatrudnienia za granicą co do zasady będzie wymagało wnioskowania o osobne zezwolenia - wizy do krajów, w których chcieliby Państwo żyć - z prawem do pracy.


Data odpowiedzi:

2013-11-03 22:45:31

Komentarze

2013-11-04 13:43
Aby usunąć, wpisz hasło:

Dziękuję za odpowiedź. Informacje te są przejrzyste i będą mi bardzo pomocne w dalszych działaniach. Pozdrawiam Dorota S.

2013-11-13 22:55
Aby usunąć, wpisz hasło:

Doroto, czy mogłabym prosić o kontakt z Twojej strony na maila? Jestem w nieco zbliżonej sytuacji i chciałabym zadać kilka pytań. Mój mail: monika1418@windowslive.com Pozdrawiam

2013-11-15 10:16
Aby usunąć, wpisz hasło:

mój email to dorisia@tlen.pl

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii