Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Pisałam do państwa w sprawie przedłużające się decyzji o przyznanie mężowi KCP. Wysłałam pismo o przyspieszenie decyzji i okazało się, że problemem jest nie prawdziwość naszego małżeństwa, lecz jakaś zaległa sprawa w Sądzie, o której nie mamy pojęcia. Problem polega na tym, że w odpowiedzi na nasze ponaglenie, a także w kolejnej decyzji dostaliśmy jedynie informację, iż postępowanie jest przedłużane z powodu oczekiwania na odpowiedź sądu, niestety nie wiemy i nikt ani telefonicznie, ani w bezpośredniej rozmowie nie chce nam wyjaśnić o jaki sąd chodzi i jaka jest rola mojego męża w tej sprawie. Co więcej, jesteśmy proszeni o dostarczenie wszelkich dokumentów związanych z ową sprawą w sadzie, ale my nigdy nie mieliśmy sprawy!!! Co prawda mąż składał Skargę do sądu administracyjnego z powodu nie przyznania mu abolicji, ale gdy dowiedział się ze nie ma szans na jej wygranie to nawet jej nie opłacił i sprawa nie ruszyła. Czy może chodzić o to? 29.10 mąż ma przesłuchanie dotyczące tej tajemniczej sprawy, ale wgląd do akt urząd chce mu udostępnić dopiero po przesłuchaniu. Czy w ciągu tych 2 tygodni przed przesłuchaniem możemy jeszcze coś zrobić, czegoś się dowiedzieć? Nie ukrywam że to dla nas strasznie stresująca sytuacja, z powodu stresu poród rozpoczął mi się 3 miesiące przed terminem i teraz muszę leżeć w domu, nie ma mowy żebym pojechała z mężem do Warszawy coś wyjaśnić,a telefonicznie też za bardzo nikt nie chce mi udzielić informacji. Strasznie się boję że mimo żony i dziecka mąż nie dostanie karty, lub będziemy czekać nie wiadomo jak długo na decyzję sądu w sprawie, o której nie mamy pojęcia. I pytanie drugie, czy mąż może nie dostać kary przez to iż kłamał w sprawie o abolicje (był w Polsce zdecydowanie krócej niż deklarował i to się wydało), czy tamta sprawa jest już zamknięta? We wniosku o kartę na ze względu na małżeństwo mówił samą prawdę. Pozdrawiam i proszę o pomoc, my już dłużej nie wytrzymamy, 7 miesięcy bez zgody na pracę!!!

Odpowiedź

Strona postępowania administracyjnego - a taki właśnie status ma Pani mąż w postępowaniu o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - ma prawo W KAŻDYM CZASIE zapoznawać się z aktami w swojej sprawie, robienia z nich notatek, odpisów i kopii. Przeglądanie akt następuje w siedzibie organu prowadzącego postępowanie i w obecności pracownika. Może trwać tak długo, jak potrzebuje tego strona.

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje natomiast pewne wyjątki. Strona pozbawiona jest tego prawa w dwóch zupełnie wyjątkowych sytuacjach tj. wówczas, gdy akta sprawy zawierają informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, a także wówczas, gdy akta, co prawda, nie zawierają takich informacji, ale które organ administracji publicznej wyłączył ze względu na ważny interes państwowy.

Jednak nawet jeżeli organ odmawia dostępu do akt z tego powodu wówczas odmowa powinna nastąpić na piśmie (w formie postanowienia, gdzie zostaną podane i podstawy prawne odmowy i wyjaśnienie tych powodów). Mężowi przysługiwałoby na to postanowienie zażalenie, które rozpatrywałby organ wyższej instancji. W żadnej innej sytuacji organ nie ma prawa odmówić dostępu do akt, czy tym bardziej proponować taki dostęp, ale dopiero po przesłuchaniu.

Proponowałabym złożyć w kancelarii urzędu pisemny wniosek o dostęp do akt z zaznaczeniem, że mąż prosi o wgląd przed przesłuchaniem (kopię należy zostawić dla siebie i poprosić niej o potwierdzenie złożenia pisma, koniecznie z datą złożenia) lub też wysłać pocztą - wówczas koniecznie listem poleconym (ale to na pewno zajmie dużo dłużej, a termin przesłuchania już wkrótce).

Jeżeli maż już złożył taki wniosek, ale nie dostał ani zgody na dostęp do akt ani pisemnej odmowy można złożyć zażalenie, względnie skargę na działanie organu. Proponuję, aby mąż zgłosił się do jednej z organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnych (ale naprawdę profesjonalnych) porad prawnych cudzoziemcom - prawnicy z takiej organizacji pomogą sporządzić lub po prostu sporządzą taką skargę. Wszelkich danych organizacji proszę szukać na naszej stronie w zakładce "Kontakty".

Proszę się nie martwić tym, że mąż podał fałszywe informacji w poprzednim postępowaniu o zezwolenie. W kolejnym postępowaniu ocenia się jedynie te informacje, które podał już w nowej procedurze. Tak więc to powiedział w sprawie o abolicje nie będzie miało żadnego znaczenia w aktualnej sprawie.


Data odpowiedzi:

2013-10-18 12:39:10

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii