Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam,jestem z Białorusi i posiadam kartę polaka.Jestem w ciąży z polakiem,chcę wiedzieć czy jest możliwość na osiedlenie się w Polsce.Jak urodzę to ciężko będzie z dzieckiem jeździc żeby przedłużyć wizę.Czy można przedłużyć wizę w Polsce,jeżeli tak to gdzie.Dziękuję

Odpowiedź

Karta Polaka, którą Pani posiada, daje Pani szereg ułatwień (np. prawo do pracy w Polsce bez zezwolenia, otrzymanie wizy bez opłat, prawo do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących Polaków itp.), ale nie oznacza jednak przyznania obywatelstwa polskiego czy nawet przyznania prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani też prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak więc niestety, aby mieć prawo legalnego pobytu w Polsce, musi Pani ubiegać się o polską wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Karta Polaka ułatwi Pani uzyskanie wizy, ale jej nie zastąpi.

Przedłużanie wizy na terenie Polski możliwe jest jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach, a podstawowym warunkiem jest, aby powód dla którego stara się Pani o przedłużenie był nagły i nie do przewidzenia, tak naprawdę losowy. Tak więc polskie prawo nie przewiduje "planowanego" przedłużenia wizy na terenie RP.

Jeżeli chciałaby Pani uniknąć wyjazdów w celu przedłużenia dokumentów, należałoby pomyśleć o uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Najłatwiej będzie je uzyskać podając jako powód związek małżeński z Polakiem. Jeżeli ta opcja nie wchodzi w Państwa przypadku w grę, należałoby próbować starać się o kartę pobytu w związku z tzw. innymi okolicznościami np. w związku z faktem, że Pani dziecko ma polskie obywatelstwo. Może to być jednak dość trudne.

W takich przypadkach, gdy powodem pobytu w Polsce są nieformalne więzi rodzinne lub macierzyństwo, cudzoziemcy otrzymują tzw. zgodę na pobyt tolerowany. Ten status pozwala Pani przebywać w Polsce bez konieczności wyjazdów na Białoruś, ale jest dużo mniej korzystny niż karta pobytu. Warto to dokładnie przeanalizować zanim podejmiecie Państwo dalsze życiowe decyzje.

Być może warto także zastanowić się czy nie spełnia Pani przesłanek do otrzymania tzw. osiedlenia z konstytucji - do tego konieczne jest wykazanie polskiego pochodzenia. W praktyce należałoby wykazać, że

  • co najmniej jedno z Pani rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej; oraz
  • ma Pani związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów.

Aby rozpocząć tę procedurę musi Pani spełnić jedynie warunek legalnego pobytu w Polsce. Wniosek składa się do właściwego ze względu na Pani miejsce zamieszkania Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Spraw Cudzoziemców.


Data odpowiedzi:

2013-09-26 13:34:29

Komentarze

2015-03-12 16:05
Aby usunąć, wpisz hasło:

Wszelkich formalności w zakresie uzyskania Karty Polaka dopełni Kancelaria Nowe Horyzonty. Potrzebujące osoby zapraszamy na http://nowehoryzonty-kancelaria.eu/

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii