Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jakie dokumenty musi złożyć Marokanczyk aby ubiegać się o otrzymanie karty pobytu ze wzg. na dziecko(wiezi rodzinne) oraz do jakiego urzędu należy się o taki dokument ubiegać?

Odpowiedź

Ojciec polskiego obywatela może wnioskować o tzw. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce - ale zgodnie z prawem nie musi tego zezwolenia uzyskać. Urząd rozpatruje wnioski indywidualne w takiej sytuacji nie jest zobowiązany do wydania zezwolenia, nawet gdy cudzoziemiec przedstawi komplet wymaganych dokumentów.

Zezwolenia wydają Urzędy Wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

W linku poniżej znajdzie Pani informacje o załącznikach i procedurze obowiązującej w województwie mazowieckim. Informacje o wymogach w innych województwach lepiej potwierdzić na miejscu.

Zobacz także

zezwol

Data odpowiedzi:

2013-09-06 17:29:44

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii