Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam Państwa? Jestem obywatelką z Ukrainy obecnie przybywam na larte pobytu zamieszkanie na czas oznaczony w krótkim terminie mam ślub z obywatelem polskim.Moja karta pobytu jest ważna do 2014 roku.CZY będę mogla po ślubie ją zamienic na nową? ?I w jakim terminie mozna staracsie o obywatelstwo polskie.Czy moje pewno letnie dieci tez maja prawo na pobyt w polsce.Jezeli tak poorosze o rady. Pozdrawiam Serdecznie Panstwa.

Odpowiedź

Tak, po zawarciu małżeństwa może Pani wystąpić do wojewody z wnioskiem o zmianę decyzji przyznającej Pani zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, powołując się właśnie na fakt ślubu (podstawę prawną takiego wniosku stanowi art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego).

Jeżeli chodzi o uzyskanie polskiego obywatelstwa pierwszym krokiem dla współmałżonka Polaka czy Polki jest uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się. Aby uzyskać to zezwolenie, czyli kartę stałego pobytu, trzeba wykazać się co najmniej 2- letnim pobytem na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz co najmniej 3 letnim stażem małżeńskim. Następnie, po co najmniej 2 latach nieprzerwanego przebywania w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się (lub na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE) cudzoziemiec – małżonek Polaka może wystąpić o polskie obywatelstwo. Dodatkowym warunkiem jest co najmniej 3-letni okres małżeństwa.

Trzeba też pamiętać, że dwuletni pobyt cudzoziemca na podstawie stałego pobytu musi być nieprzerwany. Oznacza to, że w tym czasie nie można wyjechać z Polski na dłużej niż 6 miesięcy (podczas jednego wyjazdu) lub w sumie dłużej niż 10 miesięcy. Jeżeli tak się stanie, trzeba będzie odczekać tak długo, aby można było wykazać się 2-letnim nieprzerwanym pobytem. Nie ma takiej konieczności jedynie wówczas, gdy zbyt długie przerwy w pobycie na terytorium RP były spowodowane wykonywaniem pracy, jeżeli cudzoziemiec został wysłany do pracy za granicą przez pracodawcę, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski lub jeżeli towarzyszył małżonkowi, który wykonywał taką pracę lub jeżeli wyjazd miał na celu leczenie cudzoziemca.

Dodatkowo, cudzoziemiec będzie musiał wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną odpowiednim urzędowym poświadczeniem lub świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Jeżeli chodzi o prawo pobytu w Polsce Pani pełnoletnich dzieci nie jest ono automatyczne. Pełnoletnie dzieci muszą bowiem samodzielnie spełnić wszystkie wymagania ustawy - przede wszystkim muszą przedstawić powód dla którego chcą w Polsce przebywać (np. studia czy nauka). Legalny pobyt matki w Polsce może mieć znaczenie jedynie przy ubieganiu się o zezwolenie w związku z tzw. "innymi okolicznościami",ale skuteczne umotywowanie takiego wniosku jest dość trudne.


Data odpowiedzi:

2013-09-19 10:26:45

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii