Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

ZA JAK KRÓTKIJ CZAS MOŻNA SIE SPODZIEWAC DECYZII PO ZŁOŻENIU WNIOSKU NA OSIEDLENIE SIE W POLSCE

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach sprawa dot. zezwolenia na osiedlenie się w pierwszej instancji (a więc przed właściwym wojewodą) powinna się zakończyć w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli cudzoziemiec nie będzie zadowolony z decyzji i zdecyduje się na złożenie odwołania organ odwoławczy czyli Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców powinien wydać decyzję w terminie maksymalnie 2 miesięcy od otrzymania odwołania.

Jeżeli organ nie zdoła załatwić sprawy w tych terminach musi poinformować o tym stronę, wskazując zarówno przyczyny opóźnienia, jak i nowy termin załatwienia sprawy.

Cudzoziemiec ma prawo złożyć zażalenie na niedotrzymanie przez organ terminu wydania decyzji lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Zażalenie rozpatruje organ wyższego stopnia (w przypadku spraw cudzoziemców prowadzonych przez wojewodę jest to wspomniany już Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców), a jeżeli nie ma takiego organu (np. gdy to to Szef zwleka z wydaniem decyzji)– wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.


Data odpowiedzi:

2013-09-03 19:13:26

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii