Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy dzeci urodzone w Polsce, których ojciec jest cudzoziemcem, ale jest opiekunem dzieci i ma pobyt czasowy - czy wtedy dzieci też mogą dostać pobyt?

Odpowiedź

- Każde dziecko urodzone w Polsce, którego rodzice przebywają w Polsce legalnie, ma prawo uzyskać taki sam status prawny, jak jego rodzice - informuje Barbara Mingin z Wydziału do spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Gdy rodzi się dziecko, należy przede wszystkim wpisać go do paszportu rodzica - informuje Mingin. - Wpisu takiego dokonuje z reguły ambasada kraju pochodzenia cudzoziemca, choć gdy taka ambasada w Polsce nie działa, w Urzędzie Wojewódzkim cudzoziemiec może wystąpić o zaświadczenie tożsamości dla nowo narodzonego dziecka. Dziecko musi przecież mieć własne dokumenty.

Dysponując już takim wpisem do paszportu (dziecko może być wpisane do paszportu matki albo ojca), należy złożyć wniosek o uregulowanie statusu prawnego dziecka, dołączając do niego wymagane dokumenty (akt urodzenia dziecka, 4 fotografie, dokument potwierdzający meldunek rodzica składającego wniosek, kserokopie dokumentów potwierdzających legalny pobyt, np. karty czasowego pobytu). Można wnioskować dla dziecka o taki sam status, jaki ma rodzic.

- Nielegalny status matki nie jest przeszkodą w legalizacji pobytu dziecka w Polsce, jeśli ojciec ma status uregulowany - mówi Barbara Mingin. - Choć w takiej sytuacji to ojciec musi wpisać dziecko do swojego paszportu, i to on składa wniosek o legalizację dziecka.

Mingin informuje, że nie jest w takiej sytuacji istotne, czy rodzice dziecka są małżeństwem.

Na stronie http://www.mazowsze.uw.gov.pl/news.php?id=9851 można znaleźć wszelkie informacje o regulowaniu statusu prawnego cudzoziemców, wzory wniosków i informacje o wymaganych załącznikach.

Witold Klaus, prawnik i prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej zachęca cudzoziemców do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla cudzoziemców w Polsce.

- Trudno precyzyjnie odpowiedzieć na powyższe pytanie, ponieważ zbyt mało wiadomo o konkretnej sytuacji, na przykład nie wiadomo nic o statusie prawnym matki dziecka, ani o sytuacji ojca. - mówi Klaus. - Tego rodzaju sprawy są bardzo indywidualne, i aby znaleźć rozwiązanie prawnik musi porozmawiać z konkretną osobą i obejrzeć jej dokumenty.

Bezpłatne porady prawne dla cudzoziemców świadczą organizacje pozarządowe, m.in.:

  • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Warszawa)
  • Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Warszawa)
  • Centrum Porad Prawnych im. Haliny Nieć (Kraków)

Informacje o telefonach i adresach tych i innych organizacji pomagających uchodźcom w Polsce można znaleźć na naszej stronie w dziale 'kontakty'.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii