Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie. Nie mogę nigdzie znaleźć regulacji prawnych wyszególniających uprawnienia, jakie daje Karta Czasowego Pobytu. Bardzo proszę o pomoc i informację, jakie dokładnie uprawnienia zyskuje mój mąż otrzymując w/w kartę. Szczególnie interesuje mnie kwestia ubezpieczeń i pracy. Czy karta czasowego pobytu jest automatycznie równoznaczna z pozwoleniem na pracę? Czy też pozwolenie na pracę musi być zdobyte osobno? Proszę również o pomoc w ustaleniu czy ja, jako żona cudzoziemca, mogę zatrudnić go w swojej firmie? Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź

Karta czasowego pobytu, czyli zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, daje bardzo różne uprawnienia w zależności od tego, na jakiej podstawie została wydana. W przypadku cudzoziemca - małżonka Polki, który otrzymał zezwolenie właśnie z związku z małżeństwem karta czasowego pobytu daje prawo do pracy bez konieczności uzyskania dodatkowo pozwolenia na pracę (w decyzji przyznającej zezwolenie musi być wskazana konkretna podstawa prawna tj. art. 53 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach).

Cudzoziemcy - małżonkowie Polaków posiadający zezwolenie wydane w związku z małżeństwem mają także prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach dotyczących obywateli RP (a więc mogą działać jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie muszą zakładać spółki), mają także możliwość ubiegania się o kartę stałego pobytu i polskie obywatelstwo w nieco krótszym czasie niż inni cudzoziemcy. Dopiero po otrzymaniu zgody na osiedlenie się (jest to możliwe już po 3 latach małżeństwa i co najmniej 2 latach pobytu w Polsce na podstawie karty czasowego pobytu) uzyskują ułatwienia w nabywaniu nieruchomości (po 5-letnim okresie pobytu w RP na podstawie karty stałego pobytu), a także prawo do korzystania z pomocy społecznej.

Nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby zatrudniła Pani męża w swojej firmie. Warto jednak w tej kwestii skonsultować się z księgową, ponieważ według naszej wiedzy zatrudnianie męża w firmie żony (czy odwrotnie) wiąże się z koniecznością odprowadzania składek na ZUS nie jak za pracownika, a jak za współwłaściciela tzn. w pełnej wysokości. Być może patrząc z tej perspektywy to rozwiązanie nie będzie dla Państwa korzystne.


Data odpowiedzi:

2013-08-27 22:45:57

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii