Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Narzeczony ma rozpoczęte postępowanie w Polsce o zgodę na zamieszkanie oraz o zgodę na slob bez wymaganego zaswiadczenia z Egiptu. Nagle musial lecieć do Egiptu (bez waznego dokumentu pobytu w Polsce, tzn.w czasie wylotu był tutaj nielegalnie). W urzędzie powiedziano mu, ze ze wzgledu na prowadzone postępowanie otrzyma on bez problemu wize, aby za miesiac wrocic. Na miejscu ambasada poinformowala go, ze nie mają czasu i najwczesniej mogą się z nim spotkać za 2 miesiace i wtedy przyjac wniosek o wize, a później musi czekac kolejne parę tygodni na wydanie takiej wizy. Co robić, jeżeli za 2 miesiące ma się odbyć ślub? Czy jest opcja, że urząd wyda decyzje za 3 tyg, kiedy podał datę czy postępowanie już jest zawieszone i na decyzję i otrzymanie dokumentu aby wrócił nie ma szans?

Odpowiedź

Jeśli dobrze rozumiem, Pani narzeczony wyjechał z Polski po upływie ważności karty pobytu/wizy - ale miał w paszporcie wbitą tzw. stampilę - stempel potwierdzający, że wniosek o legalizację pobytu został złożony w terminie i dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny.

Jeśli tak jest - to cudzoziemiec po pierwsze nie powinien wyjeżdżać z Polski, bo stampila legalizuje pobyt w Polsce bez prawa do przekraczania granicy, a po drugie - wyjeżdżając narzeczony powinien powiadomić Urząd o swoim wyjeździe i wyznaczyć pełnomocnika do spraw doręczeń (czyli do odbioru korespondencji w swojej sprawie).

Aby postępowanie nie zostało umorzone - narzeczony powinien w Egipcie podpisać pismo, w którym wyznacza na takiego pełnomocnika ds. doręczeń np. Panią - przesłać je Pani, a Pani powinna następnie niezwłocznie przesłać je do właściwego Urzędu (to pismo powinno być sporządzone PRZED wyjazdem). Wówczas Pani będzie mogła odbierać korespondencję w sprawie prowadzonego postępowania, a samo postępowanie będzie nadal prowadzone.

W opisanej sytuacji jest ważne, czy Pani narzeczony był już przesłuchiwany w ramach tej procedury. Urząd może poprosić konsulat, aby dokonał przesłuchania w Egipcie - co formalnie jest możliwe, w praktyce może być czasochłonne, jeśli konsulat jest tak bardzo zajęty. Jeśli przesłuchanie już się odbyło - wówczas z dokończeniem postępowania bez obecności cudzoziemca nie powinno być trudności (pod warunkiem zgłoszenia wspomnianego pełnomocnictwa).

Gdy postępowanie zostanie pomyślnie zakończone - wówczas Pani otrzyma decyzję w tej sprawie. Ta decyzja powinna być podstawą wydania narzeczonemu wizy - w celu odbioru możliwości korzystania z otrzymanego zezwolenia na pobyt. Jest to osobny rodzaj wizy.

Praktyki, które Pani opisuje - czyli oczekiwanie dwa miesiące na możliwość złożenia wniosku, bo personel konsulatu nie ma czasu - są w naszej ocenie nie do pomyślenia. Przypominam tylko, że na niewłaściwe postępowanie personelu konsulatu klient może złożyć skargę do Departamentu Konsularnego MSZ.

Napisała Pani w pytaniu, że w momencie wyjazdu narzeczony był w Polsce nielegalnie. Jeśli przypadkiem nie miał w paszporcie stempla, o którym pisałam na początku, nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie nie będzie mógł wrócić - gdyby w momencie wyjazdu był wpisany do wykazu cudzoziemców niepożądanych w Polsce. Taki wpis z reguły jest ważny przez rok i w tym czasie ani otrzymanie wizy, ani uzyskanie zezwolenia na pobyt nie jest w ogóle możliwe. Kluczowe jest więc, czy Pani narzeczony ten stempel w paszporcie miał.


Data odpowiedzi:

2013-08-01 22:31:06

Komentarze

2015-01-19 19:50
Aby usunąć, wpisz hasło:

A nie lepiej byloby ci przeprowadzic sie do Egiptu,,, W koncu w panstwie gdzie prawo opiera sie o islam, kobiety maja specjalne przywileje, nie wolno ich bic o ile sa posluszne. Maja tez az polowe praw mezczyzny w sadzie i w dziedziczeniu. Ladna pogoda, piekne plaze,,, gitara i spiew...

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii