Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Mój mąż dostał wizę schengen (visit visa) na 3 miesiące. W czasie pobytu okazało się, że jestem w ciąży, co zmieniło nasze dalsze plany i chcielibyśmy jednak zostać w Polsce, jednak pozostało mniej niż 45 dni do upływu terminu ważności wizy. Czy jako mąż może złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce po przekroczeniu tego terminu lub czy ma szansę na przedłużenie wizy z powodu ciąży? Czy jako mąż musi spełniać wszystkie wymogi jak zwykły obcokrajowiec czy wystarczy aktualny akt małżeństwa i paszport?

Odpowiedź

Sytuacja cudzoziemca - małżonka polskiego obywatela jest lepsza niż innych cudzoziemców.

Nawet jeżeli mąż złoży wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony później niż 45 dni przed końcem wizy, to, pomimo upływu ważności wizy i nielegalnego pobytu, nie może zostać z Polski deportowany, właśnie ze względu na małżeństwo z Polką. Warto więc po prostu jak najszybciej złożyć wniosek o zezwolenie. Mąż może złożyć wniosek o zezwolenie już nawet po zakończeniu ważności wizy, a więc w trakcie nielegalnego pobytu w Polsce. Natomiast nie warto zawracać sobie głowy wnioskiem o przedłużenie wizy, ponieważ nie żadnych szans na jego pozytywne rozpatrzenie.

Także w trakcie postępowania o przyznanie zezwolenia sytuacja cudzoziemców - małżonków polskich obywateli jest nieco łatwiejsza tj. nie muszą oni wykazywać, że posiadają wystarczające środki finansowe na życie w Polsce. Jeżeli w trakcie postępowania przebywają w Polsce nielegalnie, nie muszą przedstawiać także zameldowania.

Proszę pamiętać, aby po zakończeniu ważności wizy mąż zawsze nosił przy sobie odpis aktu małżeństwa. Jako cudzoziemiec przebywający w Polsce nielegalnie w razie kontroli będzie musiał wykazać, że pomimo takiego statusu nie można go wydalić.


Data odpowiedzi:

2013-07-30 21:43:57

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii