Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam.Mój przyjaciel pochodzący z Czeczenii od 5 lat meszka w Polsce i posiada kartę czasowego pobytu. Wyjechał na Ukrainę gdzie go okradziono, a dodatkowo jego zagraniczny paszport stracił ważność. W Konsulacie Federacji Rosyjskiej powiedziano mu, że na nowy paszport musi czekać 3 miesiące. Problem polega na tym, że do tego czasu jego karta pobytu straci ważność. Proszę o pomoc.

Odpowiedź

Jeśli Pani znajomy jest teraz na Ukrainie - powinien niezwłocznie zgłosić się do polskiego konsulatu i tam zasięgnąć rady, co dalej zrobić w tej sprawie. Co do zasady sama karta pobytu nie uprawnia do powrotu do Polski - potrzebny jest do tego paszport. Być może możliwe jest wydanie na Ukrainie tymczasowego paszportu, a także odbiór stałego dokumentu w konsulacie w Polsce - te informacje Pani znajomy musi jednak uzyskać na miejscu, w polskim i rosyjskim konsulacie.

Jeśli znajomy przebywa w Polsce - powinien udać się do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na polskie miejsce zamieszkania i w konkretnym Urzędzie zapytać o to, co w tej sytuacji najlepiej zrobić. Interpretacje przepisów w różnych Urzędach nieco się różnią, dlatego warto poprosić o informację w tym Urzędzie, w którym sprawa Pani znajomego będzie prowadzona.

Mimo braku paszportu przyjaciel powinien spróbować złożyć wniosek o nową kartę pobytu najpóźniej 45 dni przed upływem ważności obecnej karty, w innym przypadku jego pobyt w Polsce stanie się nielegalny. Ponowna legalizacja może okazać się bardzo trudna lub niemożliwa.

Co do zasady do złożenia wniosku jest potrzebny paszport. Można jednak próbować dołączyć do wniosku wyjaśnienia i dokumenty, które pozwolą na doniesienie paszportu do pozostałych dokumentów, gdy już zostanie wydany - na przykład zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentu i zaświadczenie z Ambasady o przyjęciu wniosku o nowy paszport. Trudno powiedzieć, czy Urząd zaakceptuje takie rozwiązanie - ale koniecznie trzeba spróbować. Do złożenia wniosku może też wystarczyć tymczasowy paszport, gdyby Ambasada Rosji go wydała.


Data odpowiedzi:

2013-07-23 22:34:16

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii