Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie racji i toku postępowania. Mojej zonie kończy się dwuletnia karta pobytu czasowego ,wydana w oparciu o związek małżeński z obywatelem Polski .Zostałem obywatelem dwa lata i jedenaście miesięcy temu – czyli jej do podania na pobyt stały brakuję miesiąca, – nawet po uwzględnieniu, że na osiedlenie się nie trzeba spełniać wymogu „45 dni”. Czy mam rację, że podjąłem decyzję :najpierw podawać na pobyt czasowy, prosić i czekać na wizę, wycofać wniosek i w czasie przebywania na wizie podawać na pobyt stały? A drugie pytanie mam odnośnie wydania wiz na terenie Polski. Parę lat temu wydawali zawsze bez specjalnego podania, a ostatnio przy ubieganiu się o pobyt sprawa raz, że była rozpatrywana długo – 8 miesięcy, to jeszcze żona przez cały czas była bez wizy i w związku z tym bez meldunku. Co trzeba zrobić, żeby taką wizę - na czas kiedy sprawa w toku ,a decyzji nie ma, - wydali?

Odpowiedź

W opisanej przez Pana sytuacji rzeczywiście nie miało sensu składać wniosku o zezwolenie na osiedlenie się, ponieważ żona nie spełniała jeszcze warunku pozostawania co najmniej 3 lata w związku małżeńskim. Nie można było dopuścić do przerwy w legalnym pobycie w Polsce, tak więc dobrze, że żona złożyła wniosek o kartę czasowego pobytu.

Kiedy upłynie już okres 3 lat małżeństwa z Panem jako polskim obywatelem, żona będzie mogła złożyć wniosek o zezwolenie na osiedlenie się. Zanim jednak zaczniecie Państwo wycofywać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i podejmować jakiekolwiek inne kroki warto skonsultować się z prawnikiem jednej z organizacji pozarządowych, udzielających porad prawnych cudzoziemcom. Porady, choć udzielane są bezpłatnie, są naprawdę profesjonalne. Na spotkanie trzeba zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, tak aby w bezpośredniej rozmowie sprawdzić, czy na pewno żona spełnia wszystkie warunki do otrzymania zezwolenia na osiedlenie się, czy nie było np. zbyt długich przerw w pobycie na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony itp.

Nie do końca rozumiem, o jakiej wizie Pan pisze. Prawdopodobnie ma Pan na myśli zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (czyli tzw. kartę czasowego pobytu). Jeśli się nie mylę i o takim zezwoleniu mówimy, to aby pobyt cudzoziemca mógł być uznany za legalny w trakcie oczekiwania na kolejne zezwolenie trzeba złożyć wniosek nie później niż 45 dni przed upływem ważności poprzedniego dokumentu legalizującego pobyt tj. wizy lub karty pobytu. Wówczas do paszportu cudzoziemca wbijany jest specjalny stempel, który potwierdza legalność pobytu pomimo braku aktualnego dokumentu pobytowego. Na tej podstawie można też uzyskać meldunek.

Zdecydowanie radzimy wybrać się na bezpośrednią rozmowę do prawnika. W wielu organizacjach na spotkanie można umówić się telefonicznie. Adresy do organizacji pozarządowych znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce "Zakładki".


Data odpowiedzi:

2013-07-30 21:47:11

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii