Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

I mam do Państwa jeszcze jedno pytanie.\r\nPrzebywając faktycznie w Polsce od 16 stycznia 2008 roku 2 razy wyjeżdżałem w celu zmiany wiz na okres łącznie 1 miesiąca(zmiana wizy roboczej na wizę w celu nauki i odwrotnie). Czy ten miesiąc zostanie wliczony do czasu pobytu czy nie?\r\nDziękuję.

Odpowiedź

Jeśli ma Pan na myśli obowiązek tzw. 'nieprzerwanego pobytu w Polsce' wymaganego np. do wnioskowania o kartę stałego pobytu - te wyjazdy nie zakłócają tego pobytu. Zgodnie z prawem 'nieprzerwany pobyt' dopuszcza wyjazdy z Polski na okresy nie dłuższe niż sześć miesięcy każdorazowo, pod warunkiem, że Pana łączna nieobecność w Polsce nie przekroczyła 10 miesięcy.

Pana krótkie nieobecności nie przekraczają tych postawionych limitów.


Data odpowiedzi:

2013-08-21 08:46:37

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii