Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry. Proszę uprzejmnie powiedzieć, czy w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mogą być wymagane dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy, czy wystarczą tylko dokumenty pobytowe (wizy i karty pobyu czasowego)? Naprzykład, ja miałem wizę roboczą (08) na 3 miesiące,z których faktycznie przebywałem w Polce łącznie 2 miesiące (pierwszy wjazd do kraju na podtawie tej wizy był 16 stycznia, ostatni wyjazd - 13 kwietnia), a pracowałem (umowa o pracę) tylko 1 miesiąc. Więc, jak będzie obliczony czas pobytu w tym okresie - że przebywałem w Polsce 3-, 2-, czy 1 miesiąc? Dziękuję bardzo.

Odpowiedź

Procedura rozpatrywania wniosku zależy od tego, jakie zezwolenie na pobyt ma Pani na myśli.

Przy wnioskowaniu o zezwolenie na osiedlenie się - cudzoziemiec dokumentuje wyłącznie czas pobytu.

Przy wnioskowaniu o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Urząd sprawdza zarówno pobyt, jak status zawodowy cudzoziemca w czasie wymaganego pobytu w Polsce (w Warszawie standardowo sprawdza się aktualnie umowy o pracę i zarobki z ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku).

W opisanej sytuacji Urząd zaliczyłby więc Panu dwumiesięczny pobyt (nie czas ważności wizy) do wniosku o zezwolenie na osiedlenie się, ale tylko miesiąc przy wniosku na status rezydenta.

Nie wiem, który status Pana interesuje - oba dają cudzoziemcowi prawo do stałego pobytu w Polsce.


Data odpowiedzi:

2013-08-21 18:06:22

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii