Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam, chciałem poruszyc sprawę moich znajomych. Ona - Rosjanka, ktora posiada pozwolenie na pobyt w Polsce, On - Ukrainiec, który obecnie przebywa w Polsce nielegalnie. Mają razem dwu miesięczne dziecko. Nie mają jednak ślubu. Sytuacja finansowa u nich jest bardzo zła. Ona nie pracuje - opiekuje się dzieckiem, on nie moze znaleźć pracy, jesli mu sie uda dostaje 5zl/h pracujac na czarno, co nie starcza praktycznie na nic. Chciał bym sie dowiedzieć, w jaki sposób można załatwić legalizacje jego pobytu, oraz ewentualnie na jakie zapomogi moga liczyć i gdzie sie po nie zgłosić. Jeśli On zostanie odesłany z Polski, Ona sama z dzieckiem praktycznie nie mają szans na życie w naszym kraju (z jakichś powodów zupełnie nie wchodzi w grę powrót ani do Rosji ani do Ukrainy).

Odpowiedź

W opisanej przez Pana sytuacji możliwe są różne scenariusze, zależne od dodatkowych informacji.

Jest istotne, jakiego rodzaju pozwolenie na pobyt ma Pana znajoma z Rosji - czy jest to zezwolenie na pobyt stały, czasowy, na jakiej podstawie wydany.

Istotne jest, czy Pana znajomy posiada dokument tożsamości, ważny paszport.

Ważne są, nawet bardzo, powody, dla których oboje nie mogą wrócić do krajów pochodzenia.

Jedyną rozsądną radą, jaką możemy dać w tej sytuacji, to zachęcić Pana znajomych do bezpośredniego kontaktu z prawnikiem. W Polsce działa kilka organizacji pozarządowych, które udzielają bezpłatnych porad prawnych. Takie organizacje działają w Warszawie, Krakowie, Lublinie, w Białymstoku. Pomoc jest profesjonalna, nie naraża bezpieczeństwa cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Namiary na te organizacje znajdą Państwo w dziale "Kontakty".

Aby spotkanie miało sens, znajomi muszą na wizytę przygotować komplet dokumentów dotyczących swojego pobytu w Polsce - wszelkie decyzje związane z legalizacją pobytu, paszporty, karty pobytu, dokumenty dotyczące dziecka, ewentualnego zatrudnienia - wszelkie, jakie dotyczą ich pobytu w Polsce.

W wielu organizacjach na wizytę można się telefonicznie umówić.

Z zapomogami i pomocą społeczną może być ciężko - na pewno tego rodzaju pomoc nie jest dostępna dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Nie każdy status prawny daje też dostęp do pomocy społecznej - zależy to od rodzaju zezwolenia, który posiada Pana znajoma. W niektórych miastach cudzoziemcy mogą korzystać też z pomocy społecznej/socjalnej świadczonej przez organizacje pozarządowe, np. w Lublinie jest to Caritas. Organizacje nie mają wprawdzie możliwości udzielania pomocy finansowej - ale czasem dysponują wsparciem rzeczowym czy żywnościowym.

Przy okazji warto też zwrócić uwagę znajomym na konieczność legalizacji pobytu dziecka! Jeśli mama jest w Polsce legalnie, nie powinna mieć trudności w rejestracji dziecka oraz uzyskanie dla niego aktu urodzenia. Następnie powinna wystąpić dla dziecka o legalizację pobytu (w większości wypadków dziecko urodzone w Polsce uzyskuje taki status prawny, jak rodzic).

W sprawie legalizacji pobytu dziecka Pana znajoma powinna zwrócić się do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W przypadku jakichkolwiek trudności Pana znajoma może też w tej sprawie poprosić o pomoc prawnika.


Data odpowiedzi:

2013-07-03 18:15:17

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii