Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! Czy zakup nieruchomości w Polsce może by powodem ku otrzymaniu karty pobuty/zezwolenia na osiedlenie się czy innych dokumentów uprawniających do zamieszkania na teryturium RP? Pozdrawiam

Odpowiedź

Niestety, nie jest to wystarczający powód do otrzymania karty pobytu w Polsce.

Ustawa o cudzoziemcach wymienia szereg podstaw do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (np. praca, studia, prowadzenie działalności gospodarczej, małżeństwo, związki rodzinne). Ustawa pozostawia także furtkę tj. możliwe jest udzielenie cudzoziemcowi takiego zezwolenia "w związku z innymi okolicznościami", jeżeli uzasadniają one potrzebę pobytu cudzoziemca w Polsce powyżej 3 miesięcy. Od inwencji osoby zainteresowanej i od sytuacji życiowych tak naprawdę zależy jakie to będą okoliczności. Z całą pewnością jednak samo posiadanie nieruchomości nie będzie wystarczające.

Co do innych dokumentów uprawniających do zamieszkania na terytorium RP, to nie ma zupełnie żadnych podstaw do udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia rezydenta długoterminowego WE w związku z posiadaniem w Polsce nieruchomości.


Data odpowiedzi:

2013-07-03 17:41:16

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii