Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień Dobry.Moje pytanie dotyczy obywatelki Rosji, która jest po rozwodzie ma wizę na 6 miesięcy i przebywa na terenie Polski z synem który ma notarialną zgodę od ojca na wyjazd na stałe do Polski jak uzyskać najszybciej kartę pobytu dla niej i dla syna?Prowadzę działalność gospodarczą i mogę ją zatrudnić u siebie w firmie, czy jej syn może rozpocząć naukę w Polskiej szkole ?Wszystkie dokumenty ze szkoły z Rosji mamy ,chłopak ma 10 lat.Pod koniec roku zamierzamy wziąść ślub cywilny ale do tego czasu chciałbym aby oboje legalnie przebywali na terenie RP.Dziękuję za pomoc.

Odpowiedź

Jak najbardziej może Pan zatrudnić w swojej firmie obywatelkę Rosji i to na uproszczonych zasadach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, ułatwione jest zatrudnianie, na okres do sześciu miesięcy, obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy.

Pracodawca powinien zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy i tam zarejestrować oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Co bardzo ważne, przyszły pracodawca nie musi udowadniać, że na przyszłe stanowisko poszukiwał już pracowników wśród Polaków. Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do wydania wizy cudzoziemcowi w polskim konsulacie, a dla cudzoziemca, który już taką wizę posiada daje prawo do legalnego zatrudnienia.

Wadą takiego rozwiązania jest to, że pracę na tej podstawie cudzoziemiec może wykonywać jedynie przez pół roku. Jednak już po upływie 3 miesięcy pracy pracodawca ma możliwość wystąpienia o zezwolenie na pracę na to samo stanowisko dla tego cudzoziemca bez konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy, co zdecydowanie ułatwia uzyskanie zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę natomiast jest podstawą do ubiegania się przez cudzoziemca o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z pracą.

Dzięki takiemu rozwiązaniu będziecie mieli Państwo czas na spokojne załatwianie formalności związanych ze ślubem, a narzeczona będzie w Polsce miała zarówno legalny pobyt, jak i prawo do pracy.

Jeżeli chodzi o legalizację pobytu syna - w pierwszej kolejności zapewne należałoby złożyć wniosek o zezwolenie na zamieszkania na czas oznaczony w związku z nauką w Polsce lub w zw. z tzw.innymi okolicznościami (np. w związku z tym, ze przebywa tu jego mama). W kwestii wyboru najodpowiedniejszej podstawy prawnej do ubiegania się o zezwolenie warto byłoby skonsultować się z prawnikiem, którejś z organizacji pozarządowych udzielających porad prawnych cudzoziemcom (ich dane dostępne są na naszej stronie w zakładce "Kontakty")

Jeżeli natomiast chodzi o możliwość nauki w polskiej szkole - każde dziecko, także cudzoziemiec, nawet ten przebywający tu nielegalnie, ma prawo do nauki, ale jednocześnie i obowiązek szkolny, co oznacza, że szkoła ma tak naprawdę obowiązek przyjąć takie dziecko do odpowiedniej klasy. Wszystkich szczegółów zapewne dowiecie się Państwo w konkretnej szkole, w rejonie której mieszkacie.


Data odpowiedzi:

2013-06-25 21:35:04

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii