Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Chciałabym otrzymać prawo jazdy na terytorium Polski. Posiadam Kartę Polaka, ale nie mam żadnego prawa jazdy. Czy jest to możliwe i czy potrzebne jest do tego zameldowanie? (np. przy otrzymaniu numeru profila w urzędzie)

Odpowiedź

Cudzoziemiec może uzyskać polskie prawo jazdy po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Musi spełnić te same warunki co polski obywatel, ale także pewne dodatkowe. Do tych pierwszych należy:

  • złożenie wniosku o profil kierowcy w wydziale komunikacji urzędu gminy czy starostwa powiatowego, na obszarze którego mieszka,
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania samochodem,
  • odbycie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazdy danej kategorii i zdała egzamin państwowy.

Do tych drugich należy natomiast wymóg legalnego (a więc na podstawie wizy lub karty pobytu, sama Karta Polaka nie jest podstawą legalnego pobytu w Polsce) przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni. W przypadku studentów wystarczające jest zaświadczenie o studiowaniu w Polsce co najmniej od 6 miesięcy.

Jeżeli chodzi o meldunek, to z tego co udało nam się zorientować, to w praktyce kwestia wygląda bardzo różnie w różnych urzędach. Wydaje się, że wystarczający powinien być adres zamieszkania (i zgodnie z tym adresem powinniśmy składać wniosek o wydanie profilu) i niektóre urzędy to honorują, jednak w niektórych wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu. Najlepiej byłoby sprawdzić jaka jest praktyka w Pani urzędzie, a w razie kłopotów prosić o podanie podstawy prawnej wymogu zameldowania (nawet we wniosku o wydanie profilu mowa jest o adresie zamieszkania). W razie problemów można też spróbować napisać oświadczenie wyjaśniające, że przebywa Pani pod danym adresem, i pomimo braku zameldowania, tu chciałaby Pani uzyskać prawo jazdy. Ma też Pani prawo domagać się odmowy w formie pisemnej, od której ZAWSZE można się odwołać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Proszę jedynie pamiętać zanim podejmie Pani ewentualną walkę z urzędem, że nadal mamy niestety w Polsce obowiązek meldunkowy, a jego niedopełnienie może zakończyć się karą grzywny.


Data odpowiedzi:

2013-07-30 21:52:38

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii