Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy dziecko urodzone w Polsce ma jakiekolwiek prawa czy może dostać pobyt tolerowany?

Odpowiedź

Dziecko urodzone w Polsce ma prawa - uniwersalne prawa dziecka, które obowiązują także w Polsce, wymienia Konwencja Praw Dziecka, której Polska jest stroną, Konstytucja RP, a także szereg innych ustaw.

W kwestii ochrony - dziecko ma prawo do uzyskania takiej samej ochrony, jaką objęto jego/jej rodziców.

Dziecko cudzoziemca posiadającego status tolerowany albo status uchodźcy ma więc prawo złożyć wniosek (czy raczej wniosek jest składany w imieniu dziecka przez jego opiekuna/pełnomocnika) o status uchodźcy.

Dziecko rodzica, który ubiega się o status uchodźcy, także ma prawo do własnego wniosku (który rozpatrywany jest osobno).

Ustalamy jeszcze, jaka jest sytuacja dzieci cudzoziemców o nieuregulowanym statusie. Informacja na ten temat będzie dołączona do niniejszej odpowiedzi w późniejszym terminie.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii