Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam! jestem ukrainką przebywającą w Polsce ponieważ tutaj studiuję. Na tej podstawie dostałam zezwolenie na czas określony. Po jakim czasie i czy mogę ubiegać się o pobyt stały w Polsce?

Odpowiedź

Jeżeli podstawą Pani pobytu w Polsce jest zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku ze studiami w Polsce, nie będzie miała Pani obecnie możliwości ubiegania się o stały pobyt w Polsce. Nie oznacza to jednak, że Pani aktualny pobyt w Polsce nie pomoże Pani uzyskać w przyszłości stałego pobytu.

Już tłumaczę to dokładniej.

Polska ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwa rodzaje "stałego" pobytu tj. zezwolenie na osiedlenie oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Ta pierwsza forma jest właściwie zarezerwowana dla cudzoziemców, mających w Polsce koligacje rodzinne lub np. status uchodźcy. Dla pozostałych jest zezwolenie rezydenta. Nie jest jednak możliwe ubieganie się o ten status, jeżeli cudzoziemiec przebywa tu na podstawie karty pobytu wydanej w związku ze studiami. Konieczna więc będzie zmiana podstawy pobytu - najczęściej wygląda to tak, że po ukończeniu studiów cudzoziemcy wyrabiają sobie zezwolenie w związku z pracą.

Po drugie, cudzoziemiec ubiegający się o status rezydenta musi wykazać się co najmniej 5-letnim legalnym i nieprzerwanym pobytem w Polsce. Do tego okresu wlicza się jedynie połowa czasu, który spędzi tu Pani na podstawie karty pobytu wydanej w związku ze studiami. Tak więc konieczne będzie uzupełnienie wymaganego okresu pobytem na innej podstawie np. w związku z pracą.

Trzeba też pamiętać, że nieprzerwany pobyt oznacza, że w tym czasie nie może Pani wyjechać z Polski w sumie na dłużej niż 10 miesięcy i 6 miesięcy podczas jednego wyjazdu. Wyjątek stanowi wyjazd w związku z leczeniem lub wykonywaniem pracy, o ile wysyła Panią (lub Pani małżonka) pracodawca, mający swoją siedzibę w Polsce. Takiego wyjątku nie stanowi jednak wyjazd w związku z nauką np. na stypendium.


Data odpowiedzi:

2013-06-25 15:14:46

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii