Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam. Interesuje mnie sytuacja mojej koleżanki-obywatelki Chin. Aktualnie posiada ona zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (i kartę pobytu) w związku ze studiami w Polsce. Za kilka miesięcy kończy się ważność zezwolenia oraz studia. Koleżanka chce zostać w Polsce i załozyć działalność gospodarczą.Czy w takiej sytuacji musi te działalnośc załozyc już teraz, zanim ukończy studia, żeby mieć powód dla wniosku o zezwolenie na pozostanie w Polsce? Cyz ta działność może być w każdej formie?

Odpowiedź

Pani koleżanka, jako cudzoziemka przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego w związku ze studiami, ma prawo prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Ma więc, jeszcze na razie, możliwość prowadzić ją w dowolnej formie, także i w tej najdogodniejszej tj. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą bez konieczności zakładania spółki. Będzie miała też takie prawo w trakcie oczekiwania na decyzję w swojej sprawie, o ile wniosek o kolejną kartę złoży nie później niż na 45 dni przed końcem terminu ważności aktualnej karty.

Niestety, kiedy jej pobyt w Polsce nie będzie się już wiązał ze statusem studentki (a więc podstawą pobytu nie będzie już ani karta pobytu wydana w związku ze studiami ani tzw. stampila wydawana na czas oczekiwania na kolejną kratę), koleżanka utraci także prawo prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Będzie mogła swoją działalność gospodarczą wykonywać wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej. Będzie więc musiała przekształcić swoją jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

Rzeczywiście zdecydowanie powinna założyć działalność już teraz, dopóki ma obecne zezwolenie, aby mieć odpowiednie uzasadnienie dla przyznania kolejnej karty.

Trzeba natomiast wiedzieć, że pozytywna decyzja w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymaga wykazania, że działalność ta jest korzystna dla polskiej gospodarki narodowej, a w szczególności przyczynia się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Z praktyki wiemy, że wykazać spełnienie któregokolwiek z tych warunków jest naprawdę bardzo trudno, a często jest to wręcz niemożliwe.

Być może przy podejmowaniu życiowych decyzji pomoże koleżance informacja, że jako absolwentka stacjonarnych studiów wyższych ma prawo do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Wykonywanie pracy w Polsce także może być podstawą do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Z całą pewnością dużo łatwiej uzyskać zezwolenie na tej podstawie, niż w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Data odpowiedzi:

2013-08-14 21:51:19

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii