Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

JESTEM OBYWATELKĄ POLSKI, OD ROKU ŻYJĘ W NIEFORMALNYM ZWIĄZKU Z OBYWATELEM UKRAINY. POZNALIŚMY SIĘ KIEDY PRACOWAŁ W POLSCE, POSIADA POLSKĄ WIZĘ PRACOWNICZĄ WAŻNĄ DO KOŃCA GRUDNIA 2013. W STYCZNIU ZATRUDNIAJĄCA GO FIRMA WYSŁAŁA GO DO NIEMIEC ABY POMÓGŁ PRZY BUDOWIE DOMU ZNAJOMEGO SZEFA TEJŻE POL.FIRMY. NIESTETY NIE PRZYJMOWANO ODMOWY. ZŁAPANO GO PODCZAS PRACY I POSTAWIONO W PASZPORCIE PIECZĄTKĘ ZAKAZU WJAZDU DO NIEMIEC NA DWA LATA. CHCIAŁABYM SIĘ DOWIEDZIEĆ CO TO DLA NIEGO OZNACZA? CO POLSKA Z TYM ZROBI? CZY W ZWIĄZKU Z TYM DOSTANIE KOLEJNĄ WIZĘ? NIE MYŚLELIŚMY O ŚLUBIE, ALE CZY ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO COŚ BY POMOGŁO? ZALEŻY NAM NA SOBIE, JA CHCĘ ABY ON MÓGŁ POZOSTAĆ W POLSCE, ON CHCE TU PRACOWAĆ. CO MOŻEMY ZROBIĆ? BARDZO PROSZĘ O POMOC!

Odpowiedź

Sytuacja Pani przyjaciela zależy od tego, jakiego rodzaju zakaz otrzymał w Niemczech. Jeżeli jest to zakaz wjazdu jedynie na terytorium Niemiec, nie powinno to stanowić przeszkody, a na pewno nie stanowi przeszkody formalnej, do uzyskania polskiej wizy. Jeżeli jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) zakaz wjazdu oznacza zakaz wjazdu na teren całej strefy Schengen, a więc także i do Polski, a dla konsula oznacza obowiązej odmówienia wydania wizy.

Możecie Państwo spróbować to ustalić w Niemczech (wówczas warto poprosić o pomoc jedną z niemieckich organizacji pozarządowych) lub zwracając się z wnioskiem do Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców w Polsce o informacje na ten temat.

Jeżeli wzięlibyście Państwo ślub, a dane męża rzeczywiście znajdują się w SISie, nie będzie mógł on otrzymać zezwolenia na pobyt w Polsce przez okres obowiązywania wpisu. W tym kontekście więc ślub nie poprawia sytuacji cudzoziemca. Jednak jako małżonek polskiej obywatelki cudzoziemiec, pomimo tego, że jego pobyt w Polsce będzie nielegalny, nie będzie mógł, co do zasady, zostać wydalony. 'Co do zasady' oznacza, że będzie to możliwe wówczas, gdyby okazało się, ze małżeństwo zostało zawarte dla pozoru tzn. jedynie po to, aby uchronić cudzoziemca przed deportacją. Straż Graniczna musiałaby przeprowadzić w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Trzeba mieć jednak świadomość, że przy takim rozwiązaniu cudzoziemiec, de facto przebywający w Polsce nielegalnie, nie będzie miał prawa do podjęcia legalnej pracy.


Data odpowiedzi:

2013-05-13 14:35:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii