Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam Państwa Moja narzeczona jest Ukrainką jesteśmy razem od dwóch lat. W czerwcu planujemy zamieszkać razem w Polsce. Ma ważną wizę krajową do października. Na jakiej podstawie moglibyśmy ubiegać się o legalizację jej pobytu na terenie RP ? Czy narzeczeństwo jest wytarczającym powodem do wydania pozytywnej decyzji ? Dodam iż planujemy ślub w przyszłym roku. Ja posiadam dom gdzie byłaby zameldowana oraz stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony tak wiec do chwili znalezienia zatrudnienia pozostawała by na moim utrzymaniu - czy oświadczenie w tej sprawie będzie wystarczające. Czy ewentualne zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia ją do podjęcia pracy na terenie RP ? Wiza krajowa D którą posiada nie daje jej możliwości pojęcia legalnej pracy. Szukamy najprostszego rozwiązania w naszej sytuacji dającego jej prawo do pobytu i pracy w Polsce

Odpowiedź

Mogą Państwo wnioskować o kolejną wizę dla narzeczonej (jej uzyskanie wymagałoby wygaśnięcia ważności obecnej wizy i powrotu na Ukrainę w październiku), albo starać się o legalizację pobytu narzeczonej na podstawie tzw. zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Takie zezwolenie może uzyskać cudzoziemiec, który udokumentuje potrzebę pobytu w Polsce przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Standardowe powody wydania wizy to małżeństwo (narzeczeństwo teoretycznie może być podstawą wydania zezwolenia, co jednak w praktyce rzadko się zdarza - warto zapytać w konkretnym Urzędzie Wojewódzkim, który rozpatrywałby wniosek w Państwa sprawie), podjęcie pracy w Polsce lub podjęcie studiów.

W przypadku obywateli Ukrainy podjęcie pracy oznacza, że najpierw musieliby Państwo znaleźć pracodawcę chętnego do zatrudnienia Pana narzeczonej. Musiałby on albo złożyć wniosek o zezwolenie na zatrudnienie jej, albo (co jest prostsze, ale umożliwia pracę tylko przez pół roku) zarejestrować oświadczenie o zamiarze jej zatrudnienia w Urzędzie Pracy.

Fakt, iż zamierza Pan utrzymywać narzeczoną podczas pierwszych miesięcy jej pobytu w Polsce ma znaczenie, gdyby sporządzał Pan oficjalne zaproszenie dla niej, które może być podstawą do wydania kolejnej wizy (nie jest podstawą do wydania zezwolenia na zamieszkanie).

Może też mieć znaczenie, gdyby wnioskowali państwo o zezwolenie powołując się na plany małżeńskie. Nie będzie brany pod uwagę, gdyby Pana narzeczona wnioskowała o zezwolenie na zamieszkanie na innej podstawie (przynajmniej nie bezpośrednio).

Zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia do podjęcia zatrudnienia, gdy jest wydane z powodu zamiaru podjęcia zatrudnienia lub z powodu ślubu. W przypadku studiów narzeczona miałaby prawo do pracy tylko w miesiącach wakacyjnych.


Data odpowiedzi:

2013-04-24 22:16:35

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii