Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemiec, który jest jednym ze wspólników i członków zarządu spółki zarejestrowanej w Polsce musi sprzedać swoje udziały i zrezygnować ze stanowiska członka zarządu, żeby ubiegać się zezwolenie na pracę w tej spółce a następnie o kartę pobytu? Dodam tylko, że spółka za krótko działa na rynku, by uzyskać kartę pobytu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a stanowisko pracy ma być inne niż jako członka zarządu.

Odpowiedź

Cudzoziemiec w opisanej przez Panią sytuacji nie musi sprzedawać swoich udziałów ani rezygnować ze stanowiska członka zarządu. Starając się o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce w związku z pracą będzie jednak musiał wykazać, że działalność spółki jest korzystna dla gospodarki narodowej (czyli dokładnie to samo, co musiałby wykazać starając się o kartę pobytu w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej - mówi o tym art. 53 ust.4 ustawy o cudzoziemcach). Jeżeli chce tego uniknąć, rzeczywiście nie powinien być już wspólnikiem i członkiem zarządu spółki.

Przepis ten jest jednak tak sformułowany, że jego interpretacja może się różnić w zależności od urzędu, który rozpatruje wniosek - teoretycznie dopuszczalna jest nawet tak rygorystyczna wykładnia, że jeżeli cudzoziemiec zakładał spółkę, a aktualnie nie ma już z nią nic wspólnego także musi wykazać jej przydatność dla gospodarki narodowej. W praktyce wystarczająca powinna jednak być sprzedaż udziałów i rezygnacja ze stanowiska członka zarządu.


Data odpowiedzi:

2013-04-10 14:07:14

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii