Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzięń dobry, Przebywam w Polsce od 2 lat legalnie,jestem studentkow studiów zaocznych. Niestety zlozylam wniosek o nowa karte za pozno i 18.01. 2013 karta stracila waznosc,nie wyjechałam z Polski, bo niewiedziałam że muszę opuścić kraj.Pismo mówiące o wyjezdzie dostałam po 18 .01.2013. wyslałam do urzedu cos w rodzaju wniosku o pobyt losowy tzn ze nie oposcilam Polski z waznych przyczyn. otrzymałam odmowę o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony ( jest napisane po rozpatrzeniu wniosku z dnia w którym zlożyłam dokumenty). Jeszcze w tym pismie urzędnik nie uznał moich powodów za wystarczające o wydanie pozytywnej decyzji( powody byłe przestawione w tym pismie o pobyt losowy). co teraz mam robić? nie mogę opuścić Polski bo mam studia. Słyszałam że przy wyjezdzie z Polski mogę być wydałona jak będę jechać na Ukrainę po wizę, czy można coś zrobić i legalnie opuscić kraj. Czy słub może wpłynąć na decyzję?

Odpowiedź

Rzeczywiście, jeśli aktualnie Pani pobyt w Polsce jest nielegalny, przy wyjeździe na Ukrainę otrzyma Pani zakaz wjazdu do Polski na rok czasu (jest to najkrótszy możliwy termin na jaki dane cudzoziemców wpisywane są do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium RP; termin ten wydłużyłby się, gdyby została Pani deportowana, a nie wyjechała dobrowolnie).

Być może warto, aby złożyła Pani ponownie wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku 'z przyczynami losowymi' (chodzi o zezwolenie wydawane na podstawie art. 53a ust.2 ustawy o cudzoziemcach). Nie do końca jest jasne z Pani maila, czy tak naprawdę Pani pierwszy wniosek o takie zezwolenie został właściwie rozpatrzony. Przygotowując kolejny warto skorzystać z pomocy organizacji pozarządowych, które pomogą odpowiednio przygotować uzasadnienie, a więc najistotniejszą część, tego wniosku. Kontakt do organizacji znajdzie Pani na naszej stronie w zakładce "Kontakty".

Zawarcie małżeństwa rzeczywiście zmieniłoby Pani sytuację. Cudzoziemka - małżonka Polaka nie może zostać z Polski wydalona, nawet jeżeli jej pobyt jest nielegalny. Jest to też jedyna sytuacja, gdy nielegalny pobyt nie stanowi przeszkody do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Proszę pamiętać, że małżeństwo nie może być fikcyjne, a więc zawarte jedynie w celu uniknięcia wydalenia cudzoziemca. W trakcie postępowania o zezwolenie ta okoliczność będzie dokładnie weryfikowana.


Data odpowiedzi:

2013-04-03 11:32:56

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii