Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jestem Ukrainką i uczę się w Polsce w prywatnym liceum. Czy mogę wyrobić sobie kartę pobytu i jakie są potrzebne do tego dokumenty?

Odpowiedź

Możesz złożyć wniosek o kartę pobytu czasowego (zezwolenie na pobyt na czas oznaczony). Takie karty wydawane są na okres do dwóch lat, z możliwością przedłużenia.

Bardzo ważne jest złożenie wniosku w terminie - najpóźniej 45 dni przed upływem ważności dokumentu, który obecnie zezwala Ci na pobyt w Polsce. Rozumiem, że to jest wiza.

Informacje na temat potrzebnych dokumentów i trybu rozpatrywania sprawy publikuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki na swojej stronie internetowej. Informacje te są ważne na terytorium całego kraju (z wyjątkiem adresu załatwiania sprawy - wniosek składa się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania). Link poniżej prowadzi do tej informacji.

Zobacz także

MUW-karta pobytu czasowego

Data odpowiedzi:

2009-09-01 14:23:41

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii