Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Witam serdecznie! Mam do Państwa pytanie: Przebywam w Polsce już od 7 lat na podstawie karty czasowego pobytu. Skończyłem wyższe studia w tym kraju, zdobywając tytuł Magistra (3 lata studiowałem dziennie i 2 lata zaocznie, tak było przewidziane w ustawie tej uczelni). Pracowałem przez 2 miesiące, łącząc studia zaoczne w Szkole Biznesu - nadal kontynuuję naukę w tej szkole). W chwili obecnej otworzyłem własną działalność gospodarczą. Jakie są moje szanse związane z uzyskaniem karty stałego pobytu lub rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich? Z góry dziękuję za udzieloną odpowiedź. Z poważaniem użytkownik Państwa portalu

Odpowiedź

Jeżeli chodzi o zezwolenie na osiedlenie się czyli kartę stałego pobytu, nie ma Pan szans na jej uzyskanie. Ten typ zezwolenia przeznaczony jest jedynie dla małżonków polskich obywateli, cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce którąś z form ochrony oraz małoletnich cudzoziemców, dzieci Polaków lub cudzoziemców, posiadających kartę stałego pobytu.

Zezwolenie rezydenta długoterminowego WE może z kolei uzyskać cudzoziemiec, który przebywa w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej przez 5 lat, posiada stabilne i regularne źródło dochodów oraz ubezpieczenie. O ten rodzaj zezwolenia może ubiegać się cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na odpowiedniej podstawie np. nie mogą uzyskać zezwolenia ci cudzoziemcy, dla których w momencie składania wniosku podstawą pobytu jest karta wydana w związku ze studiami lub nauką.

Do wymaganego okresu pobytu zalicza się jedynie połowę okresu, który cudzoziemiec spędził w Polsce na podstawie karty pobytu wydanej w związku ze studiami.

Nie jesteśmy w stanie, bez dokładnego przejrzenia Pana dokumentów, stwierdzić czy spełnia Pan warunki do otrzymania zezwolenia rezydenta długoterminowego WE (na kartę stałego pobytu, na podstawie tego co Pan napisał w swoim pytaniu, nie ma Pan szans na pewno). Zdecydowanie polecamy kontakt z jedną z organizacji pozarządowych, świadczących pomoc prawną cudzoziemcom. Ich dane kontaktowe znajdzie Pan na naszej stronie w zakładce "Kontakty".


Data odpowiedzi:

2013-03-27 16:30:19

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii