Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jeżeli obywatel Tunezji dostał dwukrotnie decyzję negatywną dotyczącą pozwolenia na pobyt na czas określony na terenie Rp (wnioskował o kartę pobytu na małżeństwo) , to czy może wnioskować po raz trzeci,starając się uzyskać pozwolenie na pobyt na podstawie uowy o pracę? (obecnie toczy się sprawa rozwodowa)

Odpowiedź

Cudzoziemiec może składać nowy wniosek o zezwolenie na pobyt - pod warunkiem jednak, że przebywa w Polsce legalnie.

Bardzo ważne jest złożenie nowego wniosku najpóźniej 45 dni przed upływem ważności obecnego zezwolenia (jeśli cudzoziemiec jeszcze je posiada). W innym przypadku cudzoziemiec będzie musiał wyjechać z Polski i oczekiwać na decyzję za granicą.

Jeśli jednak osoba przebywa już w Polsce nielegalnie - nie ma możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce na podstawie innej niż ślub.


Data odpowiedzi:

2013-03-22 22:30:26

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii