Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Centrum Wparcia Imigrantów i Imigrantek (cwii.org.pl) ma pytanie wz. z pytaniem klienta/klientki dotyczącym udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot europejskich. Jest tam część "C" wniosku zatytułowana "Miejsce pobytu", gdzie trzeba wpisać "Miejsce zamierzonego pobytu na terytorium RP". Jak rozumieć ten termin? Jeżeli klient/klientka nie wie, w jakim mieście będzie mieszkać za jakiś czas? Osoba ta wynajmuje obecnie mieszkanie.

Odpowiedź

Wiemy z doświadczenia, że interpretacje wymogów w różnych województwach mogą się nieco różnić, w województwie mazowieckim w tej części należy wpisać po prostu obecne miejsce pobytu.

To, że cudzoziemiec przewiduje albo ma w planach przeprowadzkę nie jest istotne. Podanie adresu w tym miejscu, według informacji Wojewody, służy temu, aby urzędnicy mogli m.in. sprawdzić miejsce pobytu wnioskodawcy. Cudzoziemiec powinien więc w tej rubryce wpisać ten adres, pod którym mieszka (aby urzędnicy go mogli tam odwiedzić).

W przyszłości, w przypadku zmiany adresu cudzoziemiec może wymienić kartę pobytu (a nawet powinien).


Data odpowiedzi:

2013-03-15 10:55:10

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii