Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Skąd pochodzą cudzoziemcy w Polsce? jakie mają prawa?

Odpowiedź

Informacje na temat cudzoziemców w Polsce gromadzi Główny Urząd Statystyczny. Informuje on o cudzoziemcach, którzy mają zalegalizowany pobyt w Polsce - uzyskali pozwolenie na pracę, zgodę na osiedlenie się lub pobyt czasowy, studiowali w Polsce albo wystąpili z wnioskiem o status uchodźcy lub zostali objęci ochroną.

Dane za rok 2004 jako główne kraje pochodzenia cudzoziemców o tego rodzaju statusach prawnych wymieniane są:

  • Ukraina
  • Białoruś
  • Wietnam
  • Armenia
  • Rosja
  • Indie
  • USA
  • Niemcy
  • Francja
  • Wielka Brytania

Sposób zbierania danych nie pozwala na jednoznaczne określenie liczby cudzoziemców z każdego z tych krajów przebywających w Polsce.

Prawa cudzoziemców w Polsce określają natomiast Konstytucja RP oraz ustawy, przede wszystkim ustawa o cudzoziemcach z 2003 r. oraz ustawa o ochronie cudzoziemców z 2003 r. (nowelizowana w maju 2008 r.), ale także inne ustawy dotyczące poszczególnych zagadnień: edukacji, pracy, ubezpieczeń, itp. Przepisy te precyzują prawa cudzoziemców, z reguły uzależniając je od statusu prawnego danej osoby w Polsce.

Zobacz także

Onet

Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii